Maps of Sawahlunto

Maps of Sawahlunto

$title$

Geologische kaart van het Oembilien kolenveld / opgenomen door R.D.M. Verbeek en K.A. Naumann en J.F. de Corte ; geteekend door F.H.H.G. Schliep

Amst[erdam] : C.F. Stemler
$title$

Geologische kaart van het Oembilien kolenveld / opgenomen door R.D.M. Verbeek en K.A. Naumann en J.F. de Corte ; geteekend door F.H.H.G. Schliep

1 : 25000 Annotatie: Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1874; Annotatie geografische gegevens: Legenda F.H.H.G. Schliep Amst[erdam] : C.F. Stemler / (Geogr. Lith. Etablt. v. A.W. Jung)
$title$

[Tandjoengampaloe] : opgenomen in 1890-1891 / door het Topografisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1892

Topografisch Bureau Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Talawi] : opgenomen in 1889 en 1890 / door het Topografisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1891

Topografisch Bureau Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Talawi : opgenomen in 1889 en 1890 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Sapan Tanah] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Sawah Loento] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Padangsiboesoek] : opgenomen in 1888-1890 / door het Topografisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1892

Topografisch Bureau Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Padang Si Boesoek : opgenomen in 1888-1890 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1892

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Si Loengkang : opgenomen in 1888-1890 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1892

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Onderafdeeling Fort van der Capellen

$title$

Onderafdeeling Solok

$title$

Boeo / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Directorate H[ead] Q[uarters] ALFSEA
$title$

Blad Solok / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

[Sawahloento] : opgenomen in 1887-1896 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1899

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Sawah Loento / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

Koemanis : opgenomen in 1889-1892 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Atar : opgenomen in 1888-1891 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1892

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van een gedeelte der Padangsche Bovenlanden

J.H. de Bussy Amsterdam Amst[erdam] : [J.H.] de Bussy
$title$

Padang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Overzichtskaart van de Afdeeling Tanahdatar

[S.l. : s.n.]
$title$

Topographische kaart van een gedeelte van Sumatra's Westkust / vervaardigd door het Mijnwezen, 1879

Mijnwezen van Nederlandsch Oost Indië Batavia Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

[Padang]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schets der Indragiri

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Bladwijzer der Topographische Kaart van Sumatra

[Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

Sawahloento / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Schetskaart van het stroomgebied der Indragiri-rivier en aangrenzende landstreken / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart tot afstandswijzer van het Gouvernement Sumatra's Westkust / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Recto], uit: De keur der Buitenbezittingen

titelvariant: Het Gouvernement van Sumatra's Westkust; Annotatie: Uit: Nederland en Insulinde : een school- en handelsatlas in 16 bladen ... / door F. Bruins. - 2e dr. - Groningen : Noordhoff, [1889] Groningen : Noordhoff
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile