Maps of Tarutung

Maps of Tarutung

$title$

Schetskaart van het Toba-meer met aangrenzend terrein, samengesteld naar de nieuwste bronnen

Batavia : [s.n.]
$title$

Schetskaart van het Toba-meer en aangrenzende landstreken / Samengesteld op het Topographisch Bureau te Batavia

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de indeeling der Afdeeling Bataklanden in negri's

$title$

Die Ostküste von Sumatra mit den Timorlanden (Tano Si Balungun)

[S.l. : s.n.]
$title$

Wegenkaart Oostkust van Sumatra en Tapanoeli

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart van Simeloengoen

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van de te volgen route van het bezoek van Gouverneur Generaal B.C. de Jonge aan de afdeling Simeloengoen- en Karolanden, 1936

[S.l. : s.n.]
$title$

Toba Meer en omgeving

$title$

[Gebied ten Noordwesten van Taroetoeng]

$title$

Overzichtskaart van Simeloengoen / geteekend door Ferdinand Simandjoentak, 22-7-[19]37

[S.l. : s.n.]
$title$

Nederlandsch-Indië / J.H. de Bussy

Amsterdam : J.H. De Bussy
$title$

[Schetskaart van de Afdeeling Simalungun en Karolanden]

$title$

Padang - Bedagai - Batoe-Bara en Asahan / bewerkt door W.A. Janssen ; uitgegeven door de firma Henri Dentz in samenwerking met W.A. Janssen

HenriDentz Amsterdam Amsterdam : Dentz
$title$

Overzichtskaart van Simeloengoen

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het Tobameer en het Landschap Silindoeng : volgens opnemingen van de Rijnlandsche Zendelingen

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Nederlandsch-Indië / J.H. de Bussy

Amsterdam : J.H. De Bussy
$title$

Die Batta-Lande auf Sumatra

$title$

Kaart der Bataklanden : bijlage voor het Sumatra's O[ost] K[ust] Album

[S.l. : s.n.]
$title$

Pangoeroeran / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Schetskaart van het noordelijk gedeelte der residentie Tapanoeli / [door de] Topogr[aphische] Inrichting, Batavia

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[aphische] Inrichting
$title$

Pematang Siantar en omgeving

Batavia : [s.n.]
$title$

De omgeving van het Toba-Meer en de Onderafdeeling Samosir

[S.l. : s.n.]
$title$

Situatie van het Toba Meer / Watersportvereeniging 'Prapat'

Watersportvereeniging 'Prapat' [Prapat] : Watersportvereeniging 'Prapat'
$title$

Habinsaran / [door] L. Weber, Kapitein bij den Generalen Staf

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Habinsaran : behoort bij de Militaire Memorie van Habinsaran / [L. Weber]

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Batavia] : Encyclopaedisch Bureau
$title$

[Kaart van het gebied rond Si Manampang en Si Manggir]

$title$

Nell' Isola di Sumatra dal Lago di Toba a Bandar Pulo / del Dott. Elio Modigliani

Sociéta Geografica Italiana Roma [S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van de Onderafdeeling M[eer] van Toba

$title$

Schetskaart van de Onderafdeeling Samosir / [Ch.F.H. Welter]

$title$

Habinsaran

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile