Maps of Bangka

Maps of Bangka

$title$

[Perlang] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1932

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische dienst
$title$

[Perlang] / drawn and reproduced by L.H.Q. Cartographic Co[mpan]y Aust[ralian] Survey Corps

L.H.Q. Cartographic Company Australian Survey Corps [S.l.] : 72 Base Map Rep[roduction] Sec[tion] R.E.
$title$

[K[elaka]k Rangau] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1932

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische dienst
$title$

[Airrisi] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1931-1932

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische dienst
$title$

Pangkalpinang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

[Bangka]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Banka : overzichtskaart der alluviale tinertsafzettingen en van de wegen / aut. C.J. van Doorne

[S.l. : s.n.]
$title$

Geologische kaart van Bangka / naar de opnemingen der mijningenieurs en eigen onderzoekingen samengesteld door R.D.M. Verbeek

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

Res[identie] Bangka en Onderh[oorigheden] / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Schets-taalkaart van de Residentie Bangka / samengesteld door K.F. Holle, Adviseur-Honorair voor Inlandsche Zaken, naar gegevens verstrekt door de ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en met medewerking van het Topographisch Bureau te Batavia

Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Het eiland Banka, 1819 [and] De rivier van Palembang, 1821

1 : 650000 Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

Kaart van den Riouw- en Lingga-Archipel / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

A map of the island of Banca

1 : 200000 by M. H. Court R. Baily sculpt. London : Black, Kingsbury, Parbury & Allen
$title$

Kaart van den Archipel van Riouw, Singapore en Lingga [and] Kaart van de eilanden Bangka en Blitong

D. Heyse, graveur lith. te 's Hage ; gedr. bij P. Blommers te 's Hage te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

Pangkal Pinang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Geologische overzichtskaart van Bangka en Billiton

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

[Bangka]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Banca and Gaspar straits (1958)

Banca and Gaspar Straits. Mintok Bay, etc. [Admiralty Chart]
$title$

Palembang / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Palembang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

[Kaart van Straat van Sunda]

[S.l. : s.n.
$title$

Sumatra : 1:100.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Zuid Sumatra : Residentiën Benkoelen, Lampongsche Distrikten en Palembang / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel : Midden Sumatra / bewerkt door J. Zwierzycki

Landsdrukkerij Weltevreden (Batavia) [Weltevreden (Batavia) : Landsdrukkerij]
$title$

Partie, Sumatra. Oceanique no. 19.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

New chart of the straits of Sunda, Banca, Gaspar and Billiton

1 : 110000 drawn from the best authorities, by J. W. Norie, Hydrographer, &c. J. Stephenson, engraver London : Norie
$title$

Automobielkaart van Sumatra / Koninklijke Nederlandsch-Indische Motor Club, Semarang

Koninklijke Nederlandsch-Indische Motor Club Semarang Semarang : Koninklijke Nederlandsch-Indische Motor Club
$title$

Zuid-Sumatra

$title$

Süd-Borneo

$title$

Overzichtskaart van het Eiland Sumatra : uitgave 1941 / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile