Maps of Lampung

Maps of Lampung

$title$

Bengkoenat / [bew. door J. Westerveld]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

[Bandjarnegeri] / opgenomen in 1908-1911 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Bandaragoeng] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1908-1909

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Atlas behoorende bij het eindverslag over het Geologisch-Mijnbouwkundig Onderzoek in de Residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

Kota-Agoeng / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

[Ranau-Meer]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Batoeradja / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Woongebied van den Besemahschen stam

$title$

Kaart van Het Gedeelte Java en Sumatra

1 : 500000 Jáva (Indonésie) Eckstein, G. A. Gebroeders Van Cleef
$title$

Woongebied van den Besemahschen stam

$title$

[Kaart van Zuid-Sumatra]

$title$

[Kaart van Zuid-Sumatra]

$title$

Zuid-Sumatra / Voorlichtingsdienst van het Algemeen Landbouw Syndicaat

Voorlichtingsdienst van het Algemeen Landbouw Syndicaat [S.l.] : Voorlichtingsdienst van het Algemeen Landbouw Syndicaat
$title$

Kaart aangevende de administratieve indeeling van de residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

Plan tot den aanleg van spoorwegen in Zuid-Sumatra : overzichtskaart

Ministerie van Koloniën [Den Haag] : [Departement van Koloniën]
$title$

Batavia / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Batavia / Topografische Inrichting

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Kaart van Straat van Sunda]

[S.l. : s.n.
$title$

Sumatra : 1:100.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Stroomgebieden der Moesi en regenval

[S.l. : s.n.]
$title$

8. Zuid-Sumatra, uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / samengest. door Topographisch Bureau te Batavia van 1897-1904

Annotatie: Omgewerkte versie van: Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië / naar de nieuste bronnen samengest. door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's-Gravenhage : Topographische Inrichting, [ca. 1885] Topographisch Bureau, Batavia 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van Zuid Sumatra : Residentiën Benkoelen, Lampongsche Distrikten en Palembang / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Zuid-Sumatra

$title$

Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel : omgeving Straat Soenda / bewerkt door L.J.C. van Es Jr

Batavia : Hoofdbureau Mijnwezen
$title$

Wegenkaart Zuid-Sumatra

$title$

Kaart van het eiland Java

1 : 2600000 [by Js. van den Bosch] gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon [S.l.] : [s.n.]
$title$

Automobielkaart van Sumatra / Koninklijke Nederlandsch-Indische Motor Club, Semarang

Koninklijke Nederlandsch-Indische Motor Club Semarang Semarang : Koninklijke Nederlandsch-Indische Motor Club
$title$

Automobielkaart van Zuid-Sumatra / samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club

Koninklijke Vereeniging Java Motor Club Semarang Semarang : Koninklijke Vereeniging Java Motorclub
$title$

Zuid-Sumatra

$title$

Insulæ Iavæ cum parte insularum Borneo Svmatræ et circumjacentium insularum novissima delineatio

1 : 2500000 Annotatie: Zeekaart; Origineel is Blad 192 in atlas factice; Annotatie geografische gegevens: Schaalstokken op de kaart: 25 Milliaria Germanica Communia (=7,7 cm), en: 35 Milliaria Gallica Communia (=8 cm) Johannes Janssonius 1588-1664 [Amstelodami] : [Apud Ioannem Ianssonium]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile