Maps of Lahat

Maps of Lahat

$title$

Kaart van de voornaamste wegen in het zuidelijk deel der Residentie Palembang

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Bintoehan / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Schetskaart der Landschappen aan de Boven Lematang met hare voedende takken

Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Atlas behoorende bij het eindverslag over het Geologisch-Mijnbouwkundig Onderzoek in de Residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

Padang Goetjie / verkend in 1893-1894 door het Topographisch Bureau en uitgegeven in het 1e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Bintoehan / verkend in 1893-1894 door het Topographisch Bureau en uitgegeven in het 1e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Schetskaart van het Landschap Pesemah Lebar

Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Bintoehan / [bew. door C.H. van Raalten]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

Batoeradja / [bew. door R.W. van Bemmelen]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

Lahat / [bew. door K.A.F.R. Musper]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

Kroei / [bew. door R.W. van Bemmelen]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

[Moearadoea] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1907-1915

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Tjoekoe Pandan] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1912-1924

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Pageragoeng] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1907-1912 en 1915-1922

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Soekananti] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1906-1911

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Lebaktebang / published by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

[Merbau] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1911-1912

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Kota Batoe] / opgenomen in 1909-1916 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Lahat] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1906-1911

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Pageralam] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1907-1923

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Peradoean Batang] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1907-1912

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Oelaklebar] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1919-1923

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Batoeradja] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1906-1911

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Tandjoengsakti] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1907-1910-1923

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Seleman] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1907-1912

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Mana] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1918-1923

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dinest
$title$

[P[oelau] Pisang] / opgenomen in 1912-1913 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Lawangagoeng] : opgenomen in 1908-1910

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Kampong Minjak Besar] / opgenomen in 1908-1910 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Toeboehan] / opgenomen in 1907-1910 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile