Maps of Banten

Maps of Banten

$title$

Kaart van een gedeelte van Straat Soenda : ter berekening van de hoeveelheid uitgeworpen stoffen / get[ekend door] J.G. de Groot

Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

Geologische kaart van Krakatau : na de uitbarsting van 1883

Institut National de Géographie Bruxelles Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

Het ingestorte terrein bij Krakatau / get[ekend door] J.G. de Groot

Institut National de Géographie Bruxelles Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

[Krakatau] / opgenomen in 1908 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[P[oelau] Sebesi] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1908-1910

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Teloeq Betoeng : na de verwoesting / get[ekend door] J.G. de Groot

Institut National de Géographie Bruxelles Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

Kaart van Krakatau en omliggende eilanden : Opgenomen 16-18 October 1883 / door den Mijningenieur R.D.M. Verbeek, den Topograaf J.G. de Groot en de Opzieners bij het Mijnwezen J.F. de Corte en C.W. Axel

Institut National de Géographie Bruxelles Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

[Kraketau (oost)] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Lang-Eiland] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Krakatau (west)] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Verlaten Eiland (oost)] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Verlaten Eiland (west)] / [Topographisch Bureau van de Generale Staf]

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

[Tjanti] / opgenomen in 1908-1910 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Tandjoengheran] / opgenomen in 1909-1910 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Sundastrasse]

1 : 200000 Joh. C. Stemler Cz.
$title$

[Dwars in de weg (P. Sangiang)] / opgenomen in 1906-1910 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van de Residentie Bantam : op de schaal van 1:20.000 (gedeeltelijk ook op schaal van 1:40.000) opgenomen ingevolge Gouvernements Besluit d.d. 6 juli 1866, No. 8, in de jaren 1878 t/m 1885 / Topographisch Bureau van de Generale Staf, Batavia

Topographisch Bureau van de Generale Staf Batavia [Batavia : Topographisch Bureau van de Generale Staf]
$title$

Overzichtskaart van de residentie Bantam / Topogr[afische] Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[afische] Inrichting
$title$

Laboehan / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Teloekbetoeng / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Lampoengsche Districten / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

To Captain Krusenstern, of the Imperial Russian Navy, as a tribute for his laudable exertions to benefit navigation and maritime science

1 : 443750 this chart of the Strait of Sunda is inscribed by [...] James Horsburgh [London] : by James Horsburgh, hydrographer to the Hon.ble East India Co.
$title$

West-Java : met aanwijzing van de bevolkingsdichtheid per district volgens de uitkomsten der volkstelling in 1930

Topografische Dienst Batavia [Batavia : Topografische Dienst]
$title$

West-Java / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van Straat Soenda : overgenomen van de Zeekaart van 1870 / get[ekend door] J.G. de Groot

Bruxelles : Institut National de Géographie
$title$

West-Java : bijgewerkt tot 1 November 1935 / Reproductiebedrijf Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Kaart van West-Java : Eerste militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Kaart van het Rijk van Bantam, Jacatra & Cheribon op het eiland Java / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Kaart van Het Gedeelte Java en Sumatra

1 : 500000 Jáva (Indonésie) Eckstein, G. A. Gebroeders Van Cleef
$title$

Java en Madoera / ontworpen en geteekend door J. Kuijper ; kopergravure door J.C. Zurcher

Leeuwarden : Hugo Suringar
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile