Maps of Kotabumi

Maps of Kotabumi

$title$

Kaart van de afdeeling Boemi Agoeng (Lampongsche Districten) / [overgenomen van een algemeene kaart der Lampongs van] B. Vitzthum von Eckstaedt del. ; J. Postma lith

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Batoeradja / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Gedongratoe / [bew. door J. van Tuijn]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

[Soengsang] / opgenomen in 1912-1913 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Gedongratoe

[S.l.] : Survey of India Offices (P.L.O.)
$title$

[Goenoengsoegih] / opgenomen in 1909-1912 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Oeloemajoes] / opgenomen in 1911-1914 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kotaboemi / [bew. door J. Westerveld]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

Menggala / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Batoeradja / [bew. door R.W. van Bemmelen]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

Lebaktebang / published by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

[Tandjoengrajo] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1912-1913

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Martapoero] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1910-1913

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Boejoet] / opgenomen in 1909-1911 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Menggalo] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1911-1913

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Residentie Lampongse Districten / bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau

Encyclopaedisch Bureau Batavia Welt[evreden] (Batavia) : Top[ografische] Inr[ichting]
$title$

Afstandswijzerkaart van de Lampongsche Districten : vastgesteld bij artikel 1 van het besluit van den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie van 6 januari 1915 (Staatsblad no.11)

[S.l. : s.n.]
$title$

Marga-indeeling Residentie Lampongsche Districten

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Lampoengsche Districten / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Woongebied van den Besemahschen stam

$title$

Kaart van Het Gedeelte Java en Sumatra

1 : 500000 Jáva (Indonésie) Eckstein, G. A. Gebroeders Van Cleef
$title$

Woongebied van den Besemahschen stam

$title$

Overzichtskaart der Residentie Palembang

[S.l. : s.n.]
$title$

Batoeradja / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

[Ranau-Meer]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Batoeradja]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kroei / [bew. door R.W. van Bemmelen]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

Atlas behoorende bij het eindverslag over het Geologisch-Mijnbouwkundig Onderzoek in de Residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

Menggala / [bew. door J. van Tuijn]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

[Talangbatoe] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1911-1913

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile