Maps of Bengkulu

Maps of Bengkulu

$title$

Atlas behoorende bij het eindverslag over het Geologisch-Mijnbouwkundig Onderzoek in de Residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

Bintoehan / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Padang Goetjie / verkend in 1893-1894 door het Topographisch Bureau en uitgegeven in het 1e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Pageralam] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1907-1923

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Oelaklebar] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1919-1923

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Tandjoengsakti] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1907-1910-1923

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Mana] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1918-1923

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dinest
$title$

Schetskaart van het Landschap Pesemah Lebar

Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

[Pageragoeng] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1907-1912 en 1915-1922

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Peradoean Batang] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1907-1912

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Pageralam] / opgenomen in 1906-1908 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Tandjoengkoeroeng Oeloe] / opgenomen in 1907-1908 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Nanding] / opgenomen in 1906-1908 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Atlas behoorende bij het eindverslag over het Geologisch-Mijnbouwkundig Onderzoek in de Residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

[Tjoekoe Pandan] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1912-1924

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Limboen] / opgenomen in 1906-1908 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van de voornaamste wegen in het zuidelijk deel der Residentie Palembang

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Schetskaart der Landschappen aan de Boven Lematang met hare voedende takken

Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Bintoehan / verkend in 1893-1894 door het Topographisch Bureau en uitgegeven in het 1e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Pasar Koengkai en Seloema-Manna / verkend in 1893-1894 door het Topographisch Bureau en uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Mana / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Bintoehan / [bew. door C.H. van Raalten]

Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië Batavia [Batavia] : Dienst van den Mijnbouw in Nederlandsch-Indië
$title$

[Pasar-Pino] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1917-1918

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Tais] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1916-1923

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Koelam] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1906-1907

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Bantoenan] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1907-1908

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Tinggihari] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1906-1907

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Tebatseroet] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1907-1909

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Sekajan] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1906-1907

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Batoeradja / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile