Maps of Padangpanjang

Maps of Padangpanjang

$title$

[Padangpandjang] : opgenomen in 1886-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1899

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Padang Pandjang / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

[Padang Lawas] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Fort van der Capellen] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[B[oeki]t Batoebardjoendjoeng] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Moekamoeka] : opgenomen in 1886-1889 / door het Topografisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1891

Topografisch Bureau Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Fort van der Capellen] : opgenomen in 1887-1892 / door het Topografisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1893

Topografisch Bureau Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Batoe Tabal : opgenomen in 1886-1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1890

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Moeko Moeko : opgenomen in 1886-1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Batipoeh : opgenomen in 1887-1892 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Padang Pandjang : opgenomen in 1887-1892 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Tambangan : opgenomen in 1886-1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1890

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Malalo : opgenomen in 1886-1890 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Katjang : opgenomen in 1886-1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Saroeaso : opgenomen in 1888-1890 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1892

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Tandjoeng : opgenomen in 1888-1892 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Batang Boeloeh : opgenomen in 1887-1888 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1890

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Soelit Air : opgenomen in 1887-1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1891

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Meer van Singkarah : met dieptelijnen van 10 tot 10 meter en 2 profielen

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Garnizoenskaart van Padangpandjang / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1926-1929

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Fort van der Capellen : opgenomen in 1887-1892 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Padang Ganting : opgenomen in 1887-1889 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1892

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Halte Koto Baharoe : opgenomen in 1889-1892 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Blad Fort de Kock / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Onderafdeeling Fort van der Capellen

$title$

Garnizoenskaart van Fort De Kock / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1926-1928

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van een gedeelte der Padangsche Bovenlanden

J.H. de Bussy Amsterdam Amst[erdam] : [J.H.] de Bussy
$title$

Padang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

[Profielen Sumatra's Westkust]

Amsterdam : C.F. Stemler
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile