Maps of Sumatera Barat

Maps of Sumatera Barat

$title$

[Alahan Pandjang] : opgenomen in 1887-1896 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1902

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Alahan Pandjang / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington [S.l.] : Survey Production Centre R.E.
$title$

[B[oeki]t Simpang] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[G[oenoeng] Pantai Tjarmin] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Soerian] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Alahan Pandjang] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

Talang Barboengo : opgenomen in 1891-1895 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1896

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Panindjawan Laoet : opgenomen in 1892-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Sabit Air : opgenomen in 1891-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Lolo] : opgenomen in 1891-1894 / door het Topografisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1896

Topografisch Bureau Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Boedjang Djoeara : opgenomen in 1891-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Alahan Pandjang : opgenomen in 1887-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Garabak : opgenomen in 1892-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1896

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Talao : opgenomen in 1891-1895 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1896

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Air Aboe : opgenomen in 1891-1895 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1896

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Lolo : opgenomen in 1891-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1896

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Goenoeng Rasam : opgenomen in 1892-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 1e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Danau di Baroeh, Danau di Atas en Danau Talang] : met dieptelijnen van 10 tot 10 meter en 2 profielen

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Blad Alahan Pandjang / opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Schetskaart van de zuidelijke afdeelingen der Padangsche Bovenlanden en van de Batang Harie en hare bronnen aldaar / door D.D. Veth, Padang 26 Februari 1878

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Painan / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Onderafdeeling Moeara Laboeh

$title$

Alahan Pandjang, 26 Augustus 1877 / D.D. Veth

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Overzichtskaart van de Afdeeling Tanahdatar

[S.l. : s.n.]
$title$

Schets der Indragiri

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Bladwijzer der Topographische Kaart van Sumatra

[Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

Sawahloento / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Schetskaart van het stroomgebied der Indragiri-rivier en aangrenzende landstreken / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart tot afstandswijzer van het Gouvernement Sumatra's Westkust / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile