Maps of Riau

Maps of Riau

$title$

[B[oeki]t Noeboe]: opgenomen in 1890-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1897

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Moearalemboe] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1930-1933

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[B[oeki]t Pandan Aboe] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[B[oeki]t Batoe Taban] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

Boekit Tarpanggang : opgenomen in 1893-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Doerian Gadang : opgenomen in 1890-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Paroeh : opgenomen in 1890-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boekit Panjaboengan : opgenomen in 1892-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Mandi Angin : opgenomen in 1890-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boekit Lantik Tarik Manarik : opgenomen in 1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Blad Boea / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Roembai : opgenomen in 1890-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Si Lokat : opgenomen in 1890-1891 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1893

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Afdeeling Tanahdatar

[S.l. : s.n.]
$title$

Blad Sidjoendjoeng / [opgenomen door de Mijningenieurs R.D.M. Verbeek, C.J. van Schelle, R. Fennema en D. de Jongh Hz. met medewerking van de Topografen Schliep, Axel, De Groot en Stremaijer en de Opzieners bij het Mijnwezen Nagel, Le Roij, Rolland, Neumann, De Corte, Faber en Bornemann ; onder leiding van den eerstaanwezend Mijningenieur R.D.M. Verbeek, in de jaren 1875-1879]

Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Air Tanang : opgenomen in 1892-1893 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Tandjoengpaoeh] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1930-1932

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Air Angat : opgenomen in 1890-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[B[oeki]t Si Bakoer] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[B[oeki]t Mamboet] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

Solok Ambar : opgenomen in 1893-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[B[oeki]t Soengai Daras] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

[Tandjoenglolo] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1929-1931

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Topographische kaart van een gedeelte van Sumatra's Westkust / vervaardigd door het Mijnwezen, 1879

Mijnwezen van Nederlandsch Oost Indië Batavia Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Schets der Indragiri

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Bladwijzer der Topographische Kaart van Sumatra

[Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

Sawahloento / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Schetskaart van het stroomgebied der Indragiri-rivier en aangrenzende landstreken / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart tot afstandswijzer van het Gouvernement Sumatra's Westkust / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Recto], uit: De keur der Buitenbezittingen

titelvariant: Het Gouvernement van Sumatra's Westkust; Annotatie: Uit: Nederland en Insulinde : een school- en handelsatlas in 16 bladen ... / door F. Bruins. - 2e dr. - Groningen : Noordhoff, [1889] Groningen : Noordhoff
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile