Maps of Makale

Maps of Makale

$title$

Afstandstabel van autowegen in Zuid-Selebes in km / Th. Paltrusch, directeur L. Werken

L. Werken [Batavia] : L. Werken
$title$

Gouvernement Celebes en Onderh[origheden] (Zuidwest) / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van Zuid-West-Celebes

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Celebes en Onderhoorigheden / samengesteld door den Kapitein F.G. Steck ; voor copie conform op last van den Majoor Onderdirecteur der Genie in 2e Militaire Afdeeling op Java de 2e Luitenant-Adjudant der Genie A.W. Nolthenius

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Zuid-Celebes

DeLocomotief : nieuws-, handels- en advertentieblad Semarang [Semarang : De Locomotief]
$title$

Overzichtskaart der bevloeïngsgebieden in de Zelfbesturende Landschappen van Zuid-West-Celebes

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Zuid-West-Celebes : bevattende de Gouvernements-, de leenroerige en een gedeelte der bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden]

J.Smulders & Co. Den Haag Den Haag : Smulders & Co
$title$

Kaart van Zuid-West-Celebes : bevattende de Gouvernements-, de leenroerige en een gedeelte der bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting [Batavia] : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van Zuid Celebes

$title$

Kaart van Zuid Celebes met uitzondering van het Rijk Gowa / in steendruk gebracht aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage

Topographische Inrichting Den Haag s-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Schets van den tocht van Pare-Pare naar Palima, Zuid-Celebes door A. Wichmann, 1889

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : E.J. Brill
$title$

Kaart van Pitoempanoewaë, uit: Kaart van Zuid Celebes met uitzondering van het Rijk Gowa

1 : 200000 Annotatie: Met administratieve indeling 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van het Rijk Gowa / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Schetskaart van het zuidelijk deel van Zuid-West-Celebes / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Top[ographisch] Bureau
$title$

Pangkadjene / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Southern Celebes / Army Map Service, Indianapolis

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Siwa / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Songka / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Rapang / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Makale / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Marek / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Makoering / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Sindjai / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Parepare / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Southern Celebes / Army Map Service, Indianapolis

Chief of Engineers U.S. Army Indianapolis : Army Map Service
$title$

Makassar / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Singkang / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Southern Celebes / Army Map Service, Indianapolis

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Malabo / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Paria / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile