Maps of Sumatera Utara

Maps of Sumatera Utara

$title$

Habinsaran / [door] L. Weber, Kapitein bij den Generalen Staf

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Habinsaran : behoort bij de Militaire Memorie van Habinsaran / [L. Weber]

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Batavia] : Encyclopaedisch Bureau
$title$

Habinsaran

$title$

Kaart van de wegen naar de Asahan-Watervallen / samengesteld door de Deli Automobiel Club

Deli Automobiel Club (DAC) Medan [Medan] : Deli Automobiel Club
$title$

[Balige] : opgenomen in 1904-1905 / Topographische Inrichting, Batavia 1907

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[D[olo]k Batoegaroga] : opgenomen door den Topografischen Dienst in 1926-1928

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[D[olo]k Tindjolaoetan] : opgenomen door den Topografischen Dienst in 1926-1928

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Loendoet] : opgenomen door den Topografischen Dienst in 1921-1924

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[D[olo]k Sitarindak] : opgenomen in 1903-1905 / Topographische Inrichting, Batavia 1907

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[D[olo]k Si Lajang-Lajang] : opgenomen in 1905 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1906

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Parmaremarear] / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army, 1943

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service U.S. Army
$title$

Rantauparapat / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Nell' Isola di Sumatra dal Lago di Toba a Bandar Pulo / del Dott. Elio Modigliani

Sociéta Geografica Italiana Roma [S.l. : s.n.]
$title$

[Schetskaart van een gedeelte van Bila, Koealoeh en Marbau]

$title$

[D[olo]k Saoet] : opgenomen in 1902-1906 / Topographische Inrichting, Batavia 1909

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Dolok Saoet / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army, 1943

Survey of India Offices Washington D.C. : Survey of India Offices (P.Z.O.)
$title$

[Tapoes] : opgenomen in 1903-1905 / Topographische Inrichting, Batavia 1906

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Tapoes / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army, 1943

Survey of India Offices [S.l.] : Survey of India Offices (P.Z.O.)
$title$

Die Batta-Lande auf Sumatra

$title$

Kaart van het Tobameer en het Landschap Silindoeng : volgens opnemingen van de Rijnlandsche Zendelingen

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Wegenkaart Oostkust van Sumatra en Tapanoeli

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van het Toba-meer met aangrenzend terrein, samengesteld naar de nieuwste bronnen

Batavia : [s.n.]
$title$

Overzichtskaart van de indeeling der Afdeeling Bataklanden in negri's

$title$

Tapanuli : map of the tribal areas

[S.l. : s.n.]
$title$

Landbouw-ondernemingen in de afdeelingen Deli, Batoe Bahara en Asahan (Residentie Oostkust van Sumatra)

Seyffardt's Boekhandel Amsterdam Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Kaart tot afstandswijzer van de Residentie Tapanoeli / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Figuratieve schets van het stroomgebied der Bila en Pane : naar de kaart, door het Topographisch Bureau uitgegeven

Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam [Amsterdam : C.L. Brinkman]
$title$

Schetskaart van het Toba-meer en aangrenzende landstreken / Samengesteld op het Topographisch Bureau te Batavia

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Ondernemings-kaart res. Asahan

[S.l. : s.n.
$title$

Rantau Prapat en omgeving

Batavia : [s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile