Maps of Medan

Maps of Medan

$title$

Kaart der Bataklanden : bijlage voor het Sumatra's O[ost] K[ust] Album

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart der tabaksondernemingen ter Oostkust van Sumatra : tevens aangevende de koffieondernemingen / naar de nieuwste gegevens bewerkt door P. de Vries & Zoon, makelaars in tabak te Amsterdam ; gedrukt en uitgegeven bij J.H. de Bussy ; J. Wackie, Geogr[afisch] Lith[ograaf]

P. de Vries en Zoon Amsterdam Amsterdam : J.H. de Bussy
$title$

Deli Spoorweg Maatschappij : bijlage D van het jaarverslag 1890

Deli Spoorweg Maatschappij Medan [Medan] : Deli Spoorweg Maatschappij
$title$

[Overzichtskaart van cultuurondernemingen rond Medan] / Locale Werken

Locale Werken [Medan] : Locale Werken
$title$

Medan / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Kaart van het spoor- en tramwegnet der Deli Spoorweg Maatschappij

Deli Spoorweg Maatschappij Medan [Medan] : Deli Spoorweg Maatschappij
$title$

Kaart van het spoor- en tramwegnet der Deli Spoorweg Maatschappij

Deli Spoorweg Maatschappij [Medan] : Deli Spoorweg Maatschappij
$title$

Kaart van den spoorweg in Deli : behoorende bij het 1e jaarverslag van de Deli Spoorweg Maatschappij / fecit. J.W. Stemfoort

Deli Spoorweg Maatschappij [Medan] : Deli Spoorweg Maatschappij
$title$

Medan en omgeving

Batavia : [s.n.]
$title$

Kaart van de te volgen route van het bezoek van Gouverneur Generaal B.C. de Jonge aan de afdeling Simeloengoen- en Karolanden, 1936

[S.l. : s.n.]
$title$

Die Batak-Hochfläche nördlich vom Toba-See / zusammengestellt von H. Böcking

[S.l. : s.n.]
$title$

Langkat en Deli / bewerkt door W.A. Janssen ; uitgegeven door de firma Henri Dentz in samenwerking met W.A. Janssen

HenriDentz Amsterdam Amsterdam : Dentz
$title$

Afdeeling Serdang / bewerkt door W.A. Janssen ; uitgegeven door de firma Henri Dentz in samenwerking met W.A. Janssen

HenriDentz Amsterdam Amsterdam : Dentz
$title$

Kaart van het Rijk Deli : ter Sumatra's Oostkust

[S.l. : s.n.]
$title$

Wegen rond Medan / D[eli] A[utomobiel] C[lub]

Deli Automobiel Club Medan [Medan] : D[eli] A[utomobiel] C[lub]
$title$

Medan en omgeving / DAC

Deli Automobiel Club (DAC) Medan [Medan] : D[eli] A[utomobiel] C[lub]
$title$

Wegen nabij Bindjei / samengesteld door de Deli Automobiel Club

Deli Automobiel Club Medan [Medan] : Deli Automobiel Club
$title$

Opmeting voor de grens Serdang, Dolk, Bedagei / de Gouvernements Landmeter A. den Berger

Medan : [Gouvernementskantoor]
$title$

Kaart van het terrein des oorlogs in het Rijk Deli ter Sumatra's Oostkust / opgenomen en in kaart gebragt door de opnemers der Topographische Dienst Hirsch en Fritz in 1872 ; zamengesteld op het Topographisch Bureau in 1873

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Schetskaart van de Deli-ondernemingen in 1875 : samengesteld naar de kaart van D.D. Veth in het Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap

[S.l. : s.n.]
$title$

Karte des Karo-Landes

Milit. Geogr. Institutes Wien Wien : Milit. geogr. Institutes
$title$

Deli : met de particuliere ondernemingen / samengesteld en geteekend door D.D. Veth, 1875

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Dolok van Panei

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart der Onderafdeeling Boven-Deli

$title$

Panei

[S.l. : s.n.]
$title$

Wegen rond Tandjong Poera / [samengesteld door de Deli Automobiel Club]

Deli Automobiel Club Medan [Medan] : Deli Automobiel Club
$title$

Kaart der Onderafdeeling Boven-Deli

$title$

[D[elen]g Tenaroh] : opgenomen in 1913-1915

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Kaart van het kolonisatiegebied ten westen van Tandjong Bringin]

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart der ondernemingen der Serdang Cultuur Maatschappij

Serdang Cultuur Maatschappij
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile