Maps of Sulawesi Selatan

Maps of Sulawesi Selatan

$title$

Gouvernement Celebes en Onderh[origheden] / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van de autowegen in de Zelfbesturende Landschappen van Celebes

[S.l. : s.n.]
$title$

Bladwijzer van Zuid-West Celebes : 1:50.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Zuid Celebes : bevattende de Gouvernemts- en een gedeelte der leenroerige- en bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden] / [Topographische Inrichting]

Topographische Inrichting Batavia [Batavia : Topographische Inrichting]
$title$

Gouvernement Celebes en Onderh[origheden] (Zuidwest) / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van Zuid-West-Celebes

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het gebied der christelijke Toradjakerk op West Midden-Celebes : zendingsgebied van de Gereformeerde Zendingsbond in de Ned[erlands] Herv[ormde] Kerk en de Chr[istelijk] Geref[ormeerde] Kerken in Nederland

[S.l. : s.n.]
$title$

Afstandstabel van autowegen in Zuid-Selebes in km / Th. Paltrusch, directeur L. Werken

L. Werken [Batavia] : L. Werken
$title$

Kaart van Zuid-West-Celebes : bevattende de Gouvernements-, de leenroerige en een gedeelte der bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting [Batavia] : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van Zuid-West-Celebes : bevattende de Gouvernements-, de leenroerige en een gedeelte der bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden]

J.Smulders & Co. Den Haag Den Haag : Smulders & Co
$title$

Makassar / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Madjene / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van Celebes en Onderhoorigheden / samengesteld door den Kapitein F.G. Steck ; voor copie conform op last van den Majoor Onderdirecteur der Genie in 2e Militaire Afdeeling op Java de 2e Luitenant-Adjudant der Genie A.W. Nolthenius

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Zuid-Celebes

DeLocomotief : nieuws-, handels- en advertentieblad Semarang [Semarang : De Locomotief]
$title$

Schetskaart van Zuid Celebes

$title$

Overzichtskaart der bevloeïngsgebieden in de Zelfbesturende Landschappen van Zuid-West-Celebes

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van het zuidelijk deel van Zuid-West-Celebes / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Top[ographisch] Bureau
$title$

Kaart van Zuid Celebes met uitzondering van het Rijk Gowa / in steendruk gebracht aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage

Topographische Inrichting Den Haag s-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van Pitoempanoewaë, uit: Kaart van Zuid Celebes met uitzondering van het Rijk Gowa

1 : 200000 Annotatie: Met administratieve indeling 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Schets van den tocht van Pare-Pare naar Palima, Zuid-Celebes door A. Wichmann, 1889

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : E.J. Brill
$title$

Kaart van het Rijk Gowa / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boeloekoemba / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Southern Celebes / Army Map Service, Indianapolis

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Pangkadjene / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Djeneponto / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Silibick / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Benteng / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Southern Celebes / Army Map Service, Indianapolis

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Siwa / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Songka / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile