Maps of Ujungpandang

Maps of Ujungpandang

$title$

[Makasar] / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Soenggoeminasa] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1922

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Makassar] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1923

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

[Soenggoe Minasa] / opgenomen in 1914-1916 [door de] Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Makasar] / opgenomen in 1914-1916 [door de] Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Limboeng] / opgenomen in 1914-1915 [door de] Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van Makassar en Omstreken / opgenomen en in kaart gebracht gedurende de maanden maart t/m juni 1892 en maart 1893 door den Kapitein der Infanterie H.F.W.B.E. von Seijdlitz Kurzbach

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van de Hoofdplaats Makassar en Omstreken

[S.l. : s.n.]
$title$

Kota Makassar / [oleh] Insinjur Pekerdjaan Kota J.T.M. Droog ; dikerdjakan pada Mei-Agustus 1969 [oleh] Assisten Research A. Suhandi

Pekerdjaan Kota Makassar Makassar : Pekerdjaan Kota
$title$

Kota Makassar / [oleh] Insinjur Pekerdjaan Kota J.T.M. Droog

Pekerdjaan Kota Makassar Makassar : Pekerdjaan Kota
$title$

Kota Makassar / [oleh] Insinjur Pekerdjaan Kota J.T.M. Droog

Pekerdjaan Kota Makassar Makassar : Pekerdjaan Kota
$title$

Kota Makassar / [oleh] Insinjur Pekerdjaan Kota J.T.M. Droog

Pekerdjaan Kota Makassar Makassar : Pekerdjaan Kota
$title$

Kota Makassar / [oleh] Directur P.U.K.P. J.T.M. Droog

P.U.K.P. Makassar Makassar : P.U.K.P.
$title$

Kota Makassar / [oleh] Insinjur Pekerdjaan Kota J.T.M. Droog

Pekerdjaan Kota Makassar Makassar : Pekerdjaan Kota
$title$

Kota Makassar / [oleh] insinjur Pekerdjaan Kota J.T.M. Droog

Pekerdjaan Kota Makassar Makassar : Pekerdjaan Kota
$title$

Kota Makassar

[S.l. : s.n.]
$title$

Makassar, tahun 1800 / I.A. Rahim

$title$

Kaart van de Vlakte van Gowa : opgemeten in de 1897-1899 / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Borong Tjala] / opgenomen in 1914-1916 [door de] Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Makassar / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Southern Celebes / Army Map Service, Indianapolis

Army Map Service Indianapolis Indianapolis : Army Map Service
$title$

Kaart van het Rijk Gowa / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Maros (Maroesoe)] / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army, War Department

War Department Washington D.C. . Chief of Engineers U.S. Army Washington D.C. : War Department
$title$

Overzichtskaart der bevloeïngsgebieden in de Zelfbesturende Landschappen van Zuid-West-Celebes

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van Zuid Celebes

$title$

Kaart van Zuid-Celebes

DeLocomotief : nieuws-, handels- en advertentieblad Semarang [Semarang : De Locomotief]
$title$

Kaart van Celebes en Onderhoorigheden / samengesteld door den Kapitein F.G. Steck ; voor copie conform op last van den Majoor Onderdirecteur der Genie in 2e Militaire Afdeeling op Java de 2e Luitenant-Adjudant der Genie A.W. Nolthenius

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Zuid-West-Celebes : bevattende de Gouvernements-, de leenroerige en een gedeelte der bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden]

J.Smulders & Co. Den Haag Den Haag : Smulders & Co
$title$

Kaart van Zuid-West-Celebes : bevattende de Gouvernements-, de leenroerige en een gedeelte der bondgenootschappelijke landen behoorende tot het Gouvernement van Celebes en Onderh[origheden] / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting [Batavia] : Topographische Inrichting
$title$

Afstandstabel van autowegen in Zuid-Selebes in km / Th. Paltrusch, directeur L. Werken

L. Werken [Batavia] : L. Werken
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile