Maps of Aceh

Maps of Aceh

$title$

[Toba-Meer]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden / bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau, 1916

Encyclopedisch Bureau Batavia [Batavia] : Encyclopedisch Bureau
$title$

Kaart van het Gouvernement van Atjeh en Onderhoorigheden / uitgave van de Gebroeders Van Cleef ; lithographie van J. Smulders & Co

Gebroeders Van Cleef 's-Gravenhage s-Gravenhage : Gebroeders Van Cleef
$title$

Bladwijzer van het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Overzichtskaart [van de Oostkust van Sumatra]

$title$

Eiland Simaloer (Simeuloeë) en omliggende eilanden / samengesteld bij het Encyclopaedisch Bureau naar de opnamen van den Kapitein Ph. v.d. Linde en van de Javasche Boschexploitatie Maatschappij

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Batavia] : Encyclopaedisch Bureau
$title$

Schetskaart van het noordelijk gedeelte der residentie Tapanoeli / [door de] Topogr[aphische] Inrichting, Batavia

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[aphische] Inrichting
$title$

Nieuw Singkel / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Tapaktoean / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Medan / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Blangpidie / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Pangoeroeran / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Medan en omgeving

Batavia : [s.n.]
$title$

Kaart van den spoorweg in Deli : behoorende bij het 1e jaarverslag van de Deli Spoorweg Maatschappij / fecit. J.W. Stemfoort

Deli Spoorweg Maatschappij [Medan] : Deli Spoorweg Maatschappij
$title$

Langkat en Deli / bewerkt door W.A. Janssen ; uitgegeven door de firma Henri Dentz in samenwerking met W.A. Janssen

HenriDentz Amsterdam Amsterdam : Dentz
$title$

De Karo- en Pakpak-Bataklanden (Noord-Sumatra) / samengesteld naar eigen opnemingen in 1905 door Prof. Dr. Wilhelm Volz ; C. Craandijk del

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : Boekhandel en drukkerij voorheen E.J. Brill
$title$

Overzichtskaart van de Gaj ̄o- en Alaslanden, uit: Overzichtskaart van de Gajō- en Alaslanden

1 : 200000 titelvariant: Kaart behoorende bij Het Gajōland en zijne bewoners; Annotatie: Bijkaart: Kaart aangevende de ligging der Gajō- en Alaslanden ten opzichte van de overige landschappen van Noord Sumatra (schaal 1:2.000.000); Omslagtitel: Kaart behoorende bij Het Gajōland en zijne bewoners, door C. Snouck Hurgronje; Annotatie geografische gegevens: Legenda Christiaan Snouck Hurgronje 1857-1936; Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Gaj¯o- en Alaslanden

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Overzichtskaart van cultuurondernemingen rond Medan] / Locale Werken

Locale Werken [Medan] : Locale Werken
$title$

Schetskaart van het N[oord] W[estelijk] gedeelte der Residentie Sumatra's Oostkust

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart der Bataklanden : bijlage voor het Sumatra's O[ost] K[ust] Album

[S.l. : s.n.]
$title$

[Gebied ten Noordwesten van Taroetoeng]

$title$

Overzichtskaart van de indeeling der Afdeeling Bataklanden in negri's

$title$

Kaart van de te volgen route van het bezoek van Gouverneur Generaal B.C. de Jonge aan de afdeling Simeloengoen- en Karolanden, 1936

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het spoor- en tramwegnet der Deli Spoorweg Maatschappij

Deli Spoorweg Maatschappij [Medan] : Deli Spoorweg Maatschappij
$title$

Kaart van het spoor- en tramwegnet der Deli Spoorweg Maatschappij

Deli Spoorweg Maatschappij Medan [Medan] : Deli Spoorweg Maatschappij
$title$

Deli Spoorweg Maatschappij : bijlage D van het jaarverslag 1890

Deli Spoorweg Maatschappij Medan [Medan] : Deli Spoorweg Maatschappij
$title$

Schetskaart van het Toba-meer en aangrenzende landstreken / Samengesteld op het Topographisch Bureau te Batavia

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Kaart van het gebied rond Si Manampang en Si Manggir]

$title$

Die Batak-Hochfläche nördlich vom Toba-See / zusammengestellt von H. Böcking

[S.l. : s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile