Maps of Aceh Utara

Maps of Aceh Utara

$title$

[Takingeun]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjèh en Pidië / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjeh en aangrenzende kuststaten / samengesteld op het Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Lhokseumawe / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Koetaradja / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Landuse Kabupaten Aceh Utara : peta analisa / Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah,Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen P[ekerjaan] U[mum dan] T[enaga] L[istrik]

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Indonesia . Direktorat Jenderal Cipta Karya . Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah [Jakarta] : Departemen P[ekerjaan] U[mum dan] T[enaga] L[istrik]
$title$

Bireuen / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Geumpang / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling] naar diverse gegevens in 1940

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van Groot-Atjeh met Lepong, Lohong en Daja benevens Pedir en Gighen

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van de kuststrook van Lageun tot Seunagan ter Westkust van Atjeh : naar opmetingen tijdens de excursiën in 1898 en de eerste helft van 1899 / vervaardigd naar gegevens van inlanders door den Controleur 1e Kl[asse] B[innenlandsch] B[estuur] H.J.A. Raedt van Oldenbarnevelt

[S.l. : s.n.]
$title$

Meulaboh / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Tjalang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Tjalang / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling] naar diverse gegevens in 1941

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Figuratieve schets van de rijken Simpang-Olim, Djoelok Tjoet, Djoeloek Raijoet, Bagoh, Edi Tjoet, Edi Padawa, Perlak Langsaren Modjopahit / samengesteld door 1e luit[enant] der Inf[anter]ie L.C. Jullien

[S.l. : s.n.]
$title$

Figuratieve schetskaart van een gedeelte van Atjeh's Westkust van Hoeala Lam Besoi t/m Tennom / vervaardigd naar enkele vluchtige opnamen en overigens naar gegevens van Inlanders door den 1e Luitenant, Gewestelijk Adjudant P.J. Spruijt

[S.l. : s.n.]
$title$

Schets van de patrouille ter overvalling van Teungkoe Tjhi Majet Tiro 3/5 september 1910

$title$

Kaart der federatiën van Pedir en Gigiëng : in 1880 vervaardigd naar de gegevens der Inlandsche Hoofden / door den Controleur der 1e Klasse L.C.A.F. Lange

Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage s-Gravenhage : Gebroeders van Cleef
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjeh / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia [Batavia] : Topographische Inrichting
$title$

B[oeki]t Dama Toet¯ong / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Avant-project van een stoomtram ter Noord- en Oostkust van Atjeh : van Lho Seumawe naar Idi, overzichtskaart

Gebroeders J. en H. van Langenhuysen Boek- en steendrukkers 's-Gravenhage s-Gravenhage : Gebroeders J. en H. van Langenhuysen, Boek- en steendrukkers
$title$

Schetskaartje van Atjeh Proper / vervaardigd door F.J. Liefrinck, met behulp der overzichtskaart v/h Top. Bur. v/d Gen. Staf (1880)

C. L. Brinkman Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Onderafdeeling Lho Seumawé : staatkundig

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjeh / uitgave van de Gebroeders Van Cleef ; lithographie van J. Smulders & Co

Gebroeders Van Cleef 's-Gravenhage s-Gravenhage : Gebroeders Van Cleef
$title$

Schets Landschap Geumpang en Lamjeuë

Encyclopaedisch Bureau Batavia ['s-Gravenhage : N.V. Electrische Drukkerij 'Luctor et Emergo']
$title$

Kaart van Groot-Atjeh en omgeving

HetDagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage ['s-Gravenhage] : Dagblad van Z[uid]-H[olland] en 's-Gravenhage
$title$

Figuratieve schetskaart van de Pedirstreek : samengesteld naar gegevens van inlanders / door den Controleur 1e Kl[asse] B[innenlandsch] B[estuur] Ch.L.J. Palmer van den Broek

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Takingeun : opgenomen door den Topografischen Dienst in 1917-1926

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Laoet Tawar : opgenomen door den Topografischen Dienst in 1916-1920

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Figuratieve schetskaart van het stroomgebied van de Pasè-, Keurentoë-, Piada- en Djamboe Tjië-rivieren [ter] Noordkust van Atjeh / vervaardigd door den Controleur W. Frijling, naar mondelinge inlichtingen van Atjehers

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Groot Atjeh

Algemeene Landsdrukkerij 's-Gravenhage s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile