Maps of Jambi

Maps of Jambi

$title$

[Djambi]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Sekajoe / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Palembang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

[P[oelau] Alang Gantang] : opgenomen door den Topografischen Dienst in 1915-1924

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Situatie van de A[jer] Poentian en Boedjang

[S.L. : s.n.]
$title$

[Psangmoendjoeng] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1924-1927

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Mangsang] / opgenomen door den Topographischen Dienst in 1919-1924

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Talang Nebangkoekoe] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1922-1927

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Bajoenglintjir] / opgenomen door den Topographischen Dienst in 1915-1924

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Dawas] / opgenomen door den Topographischen Dienst in 1919-1924

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Loeboeklantjang] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1913-1918

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Sekajoe] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1914-1924

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Kemang] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1917-1924

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Tamiang] / opgenomen door den Topographischen Dienst in 1919-1924

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Ipil] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1912-1920

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Soebanboeroeng] / opgenomen door den Topographischen Dienst in 1915-1924

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[P[oelau] Rima] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1915-1918

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Teroesan] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1922-1927

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Palembang] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1912-1913

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Palembang] / opgenomen in de jaren 1912-1914 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Peradjin] / opgenomen in de jaren 1912-1913 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Soekarami] / opgenomen in de jaren 1912-1914 [door den Topographischen Dienst]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

De stad Palim-Bangh : door Jan van der Laan als Commandeur verovert en verdestrueert

$title$

Onze nederzetting te Djambi en omliggende terreinen : de staande rand der kaart geeft tevens de noordlijn aan

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Plan der Batterijen aan de Rivieren Moesie, Pladjoe en Eil[and] Kombaroe voor Palembang aangelegd door Sultan Machmoed Badar-Oedin II en veroverd door de Nederlandsche Zee- en Landmagt op den 24 Juny 1821

$title$

Moesirivier

$title$

Kaart aangevende de ligging van den grooten en kleinen Missigit zijnde de eerste gelegen in de Kampong 19 en de laatste in de Kampong 5 Ilir (Lawang Kidoel) ter hoofdplaats Palembang / [door] de gezworen Gouvernements Landmeter

[Palembang : Gouvernementskantoor]
$title$

Situatie van het Douane etablissement en daarnaast liggende terreinen ter Hoofdplaats Palembang

[S.l. : s.n.]
$title$

Kratonwijk in 1811 : naar Major William Thorn

$title$

Plattegrond van de Hoofdplaats Palembang, 1823

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile