Maps of Bengkulu

Maps of Bengkulu

$title$

Mana / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Pasar Koengkai en Seloema-Manna / verkend in 1893-1894 door het Topographisch Bureau en uitgegeven in het 2e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Lebaktebang

War Office Washington D.C. [Washington D.C. : War Office]
$title$

[Tais] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1916-1923

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Pasar-Pino] / opgenomen [door den Topographischen Dienst] in 1917-1918

Topographische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Atlas behoorende bij het eindverslag over het Geologisch-Mijnbouwkundig Onderzoek in de Residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

[Mana] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1918-1923

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dinest
$title$

[Tandjoengsakti] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1907-1910-1923

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Batoeradja / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

[P[oelau] Enggano]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Residentie Benkoelen / bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau naar gegevens van den Top[ografischen] Dienst en de Marine

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Batavia : Javasche Boekhandel & Drukkerij]
$title$

Residentie Palembang / bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau ; naar gegevens van den Topografischen Dienst en anderen, 1919/20

Encyclopaedisch Bureau Batavia Weltevreden : Top. Inr.
$title$

Overzichtskaart van het wegenstelsel in de residentie Palembang / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Weltevreden : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Kaart van Zuid-Sumatra]

$title$

Woongebied van den Besemahschen stam

$title$

Overzichtskaart der Residentie Palembang

[S.l. : s.n.]
$title$

Afstandswijzerkaart van de Residentie Palembang / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia [Batavia] : Topografische Inrichting
$title$

[Benkoelen]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Atlas behoorende bij het eindverslag over het Geologisch-Mijnbouwkundig Onderzoek in de Residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

[Kaart van Zuid-Sumatra]

$title$

Zuid-Sumatra / Voorlichtingsdienst van het Algemeen Landbouw Syndicaat

Voorlichtingsdienst van het Algemeen Landbouw Syndicaat [S.l.] : Voorlichtingsdienst van het Algemeen Landbouw Syndicaat
$title$

Kaart aangevende de administratieve indeeling van de residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

Plan tot den aanleg van spoorwegen in Zuid-Sumatra : overzichtskaart

Ministerie van Koloniën [Den Haag] : [Departement van Koloniën]
$title$

Batavia / Topografische Inrichting

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Sumatra : 1:100.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Stroomgebieden der Moesi en regenval

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van Zuid Sumatra : Residentiën Benkoelen, Lampongsche Distrikten en Palembang / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel : Midden Sumatra / bewerkt door J. Zwierzycki

Landsdrukkerij Weltevreden (Batavia) [Weltevreden (Batavia) : Landsdrukkerij]
$title$

Zuid-Sumatra

$title$

Partie, Sumatra. Oceanique no. 18.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile