Maps of Sungaipenuh

Maps of Sungaipenuh

$title$

Moekomoeko / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Moekå Moekå / verkend in 1893 door het Topographisch Bureau en uitgegeven in het 1e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Soengaipenoeh] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1924-1926

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Renahkemoemoe] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1924-1926

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Talangbalai] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1924-1927

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Moekomoeko] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1924-1926

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Tapan]: opgenomen in 1893-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Pematangpaoeh] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1924-1926 en 1934-1935

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Doesoenbiroen] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1924-1926 en 1932-1934

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Si Laoet]: opgenomen in 1893-1894 / door het Topographisch Bureau te Batavia uitgegeven in het 2e semester 1895

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Meer van Kerintji of Danau Gadang] opgenomen door den Topografischen Dienst in 1923-1924

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Kaart van Hiang Kota Baroe en omgeving]

Indische Krijgskundige Vereniging Batavia [Batavia : Indische Krijgskundige Vereniging]
$title$

Goenoeng Pandan / verkend in 1893 door het Topographisch Bureau en uitgegeven in het 1e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Bangko]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Atlas behoorende bij het eindverslag over het Geologisch-Mijnbouwkundig Onderzoek in de Residentie Benkoelen

[S.l. : s.n.]
$title$

Sketch of a journey from Moco-Moco to Pengkatan Jambee : including a visit to the large lake in Korinchi / by J. Barnes, 1818

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

De Goenoeng Toedjoeh en de Korintji Vallei : panorama van den top der Piek van Korintji gezien door A.L. van Hasselt [op] 122 1877

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Overzichtskaart van de Afdeeling Koerintji der Residentie Djambi / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Pasar Bantal / verkend in 1893 door het Topographisch Bureau en uitgegeven in het 1e semester 1894

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Tebo Pengabisanpandjang] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1921-1927

Topografische Dienst Batavia Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Moearateroesanboengo] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1924-1926

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Moekomoeko / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra / J. Postma, lith[ograaf]

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Schetskaart van Midden Sumatra : behoorende bij een verslag eener reis van Padang naar Djambi en Palembang / door J. Schouw Santvoort

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Bladwijzer van Midden Sumatra : 1:50.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart van het wegenstelsel in de Residentie Djambi

$title$

Schetskaart van de Residentie Djambi / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Res[identie] Djambi

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart Residentie Djambi / gewerkt door den Opn[emer] B[innenlandsch] B[estuur] Daris

$title$

Schetskaart der marga's te Sarolangoen (zonder Paoek) : tegenwoordigen en vroegere indeeling / Saronlangoen, 26 november 1927 [door] de Controleur J. Huson

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile