Maps of Jambi

Maps of Jambi

$title$

Djambi / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

[Boentoemahang] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934-1935

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Toerai] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934-1935

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Djambi] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1933-1934

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Talang Nebangkoekoe] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1922-1927

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Teroesan] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1922-1927

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Geragai] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

De meren der Batang Hari Rivier bij D[a]n[au] Tengah / [door D.D. Veth]

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Onze nederzetting te Djambi en omliggende terreinen : de staande rand der kaart geeft tevens de noordlijn aan

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Onze nederzetting te Moeara Saba

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Onze nederzetting te Moeara Kompeh

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Kaart van een gedeelte van het Djambi-Rijk

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Kaart van een deel der Djambi Rivier en hare zijtakken

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

[Parit] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934-1935

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

De delta van de Djambi-Rivier : naar opnamen van de wetenschappelijke expeditie in Midden-Sumatra, 1877-1878

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

[Moearatembesi] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1933

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Merloeng] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1933-1935

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Kembangseri] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1934-1935

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schetskaart van de Residentie Djambi / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Res[identie] Djambi

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart van het wegenstelsel in de Residentie Djambi

$title$

Djambi / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Schetskaart Residentie Djambi / gewerkt door den Opn[emer] B[innenlandsch] B[estuur] Daris

$title$

[Bangka]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra / J. Postma, lith[ograaf]

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Schetskaart van Midden Sumatra : behoorende bij een verslag eener reis van Padang naar Djambi en Palembang / door J. Schouw Santvoort

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Schetskaart van het stroomgebied der Indragiri-rivier en aangrenzende landstreken / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Lingga-Archipel]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Djambi]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schetskaart van de monden der Indragiri

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile