Maps of Aceh

Maps of Aceh

$title$

Bladwijzer van Noord Sumatra : 1:100.000

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart van Atjeh en Onderhoorigheden / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van Atjèh en Onderhoorigheden / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Bladwijzer van het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Kaart van het Gouvernement van Atjeh en Onderhoorigheden / uitgave van de Gebroeders Van Cleef ; lithographie van J. Smulders & Co

Gebroeders Van Cleef 's-Gravenhage s-Gravenhage : Gebroeders Van Cleef
$title$

Kaart van Atjeh en Onderhoorigheden / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Atjeh

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart van de Gaj¯o- en Alaslanden

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Gaj ̄o- en Alaslanden, uit: Overzichtskaart van de Gajō- en Alaslanden

1 : 200000 titelvariant: Kaart behoorende bij Het Gajōland en zijne bewoners; Annotatie: Bijkaart: Kaart aangevende de ligging der Gajō- en Alaslanden ten opzichte van de overige landschappen van Noord Sumatra (schaal 1:2.000.000); Omslagtitel: Kaart behoorende bij Het Gajōland en zijne bewoners, door C. Snouck Hurgronje; Annotatie geografische gegevens: Legenda Christiaan Snouck Hurgronje 1857-1936; Topographisch Bureau, Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Tjalang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Meulaboh / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Idi / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Landuse Kabupaten Aceh Utara : peta analisa / Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah,Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen P[ekerjaan] U[mum dan] T[enaga] L[istrik]

Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Indonesia . Direktorat Jenderal Cipta Karya . Direktorat Tata Kota dan Tata Daerah [Jakarta] : Departemen P[ekerjaan] U[mum dan] T[enaga] L[istrik]
$title$

Kaart van de kuststrook van Lageun tot Seunagan ter Westkust van Atjeh : naar opmetingen tijdens de excursiën in 1898 en de eerste helft van 1899 / vervaardigd naar gegevens van inlanders door den Controleur 1e Kl[asse] B[innenlandsch] B[estuur] H.J.A. Raedt van Oldenbarnevelt

[S.l. : s.n.]
$title$

Geumpang / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling] naar diverse gegevens in 1940

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van Groot-Atjeh met Lepong, Lohong en Daja benevens Pedir en Gighen

[S.l. : s.n.]
$title$

Bireuen / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Langkat en Deli / bewerkt door W.A. Janssen ; uitgegeven door de firma Henri Dentz in samenwerking met W.A. Janssen

HenriDentz Amsterdam Amsterdam : Dentz
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjèh en Pidië / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Blangpidie / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Schetskaart van het N[oord] W[estelijk] gedeelte der Residentie Sumatra's Oostkust

[S.l. : s.n.]
$title$

Tapaktoean / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjeh en aangrenzende kuststaten / samengesteld op het Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Lhokseumawe / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Koealasimpang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Koetaradja / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Blangkedjeren / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling] naar diverse gegevens in 1940

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Tjalang / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling] naar diverse gegevens in 1941

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Lamië / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling] naar diverse gegevens in 1941

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Figuratieve schets van de rijken Simpang-Olim, Djoelok Tjoet, Djoeloek Raijoet, Bagoh, Edi Tjoet, Edi Padawa, Perlak Langsaren Modjopahit / samengesteld door 1e luit[enant] der Inf[anter]ie L.C. Jullien

[S.l. : s.n.]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile