Maps of Sumatra

Maps of Sumatra

$title$

Economische overzichtskaart van het eiland Sumatra / samengesteld bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst, Nederlandsch-Indië Batavia : Top. Inr. Bat.
$title$

Verkeers- en overzichtskaart van het eiland Sumatra / samengesteld door E. Franssen Herderschee, Referendaris 1ste Kl[asse] opname S.S. ten behoeve der Commissie voor de Welvaartspolitiek

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Overzichtskaart van het eiland Sumatra / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden Weltevreden : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van het eiland Sumatra

In steen gegrav. d. D. Heyse, te 's Hage ; gedrukt bij P.W.M. Trap, te Leyden te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

Overzichtskaart van het eiland Sumatra : met aanduiding van de politieke indeeling, de organisatie van het bestuur, de bestaande en nog aan te leggen verkeerswegen, de groote cultuur- en industrieele centra en van de vindplaatsen van mineralen / samengest. op last van de N.I. Regeering [door de Topographische Inrichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Overzichtskaart aangevende de ligging der erfpachtsperceelen en landbouwconcessies op Sumatra / vervaardigd aan het Hoofdbureau van het Kadaster te Batavia

Hoofdbureau van het Kadaster Batavia Batavia : Hoofdbureau van het Kadaster
$title$

Overzichtskaart van het eiland Sumatra : met aanduiding van de politieke indeeling, de organisatie van het bestuur, de bestaande en nog aan te leggen verkeerswegen, de groote cultuur- en industrieele centra en van de vindplaatsen van mineralen / samengest. op last van de N.I. Regeering [door de Topographische Inrichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Overzichtskaart van het eiland Sumatra : met aanduiding van de politieke indeeling, de organisatie van het bestuur, de bestaande en nog aan te leggen verkeerswegen, de groote cultuur- en industrieele centra en van de vindplaatsen van mineralen / samengest. op last van de N.I. Regeering [door de Topographische Inrichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Overzichtskaart van het Eiland Sumatra : uitgave 1941 / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van Sumatra

1 : 750000 [S.l. : s.n.]
$title$

KARTE von der Insel Sumatra

1 : 1700000 Sumatra (Indonésie) Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm Hebeler, B. Justus Perthes
$title$

Sumatra / C. Craandijk

J.Smulders en Co. Den Haag Den Haag : J. Smulders en Co
$title$

Nederlandsch-Indië / J.H. de Bussy

Amsterdam : J.H. De Bussy
$title$

Sumatra / De Koninklijke Nederlandsch Indische Motor Club

De Koninklijke Nederlandsch Indische Motor Club Semarang Semarang : De Koninklijke Nederlandsch Indische Motor Club
$title$

[Sumatra]

[S.l. : s.n.]
$title$

Sumatra / [W.A.] Withington

[Lexington (Kentucky)] : [s.n.]
$title$

[Kaart], uit: Vacantiereizen per K.P.M. naar Sumatra : reisroutes door Sumatra

1 : 3800000 [S.l. : s.n.] / (Batavia : Kolff)
$title$

Sumatra : aangevende het aantal inrichtingen voor Inlandsch onderwijs op 31 december 1913 / [Encyclopaedisch Bureau]

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Batavia : encyclopaedisch Bureau]
$title$

Svmatræ et insularum locorumque nonnullorum circumiacentium tabula noua

1 : 3100000 Annotatie: Zeekaart; Origineel is Blad 191 in atlas factice; Annotatie geografische gegevens: Schaalstokken op kaart: 30 Milliaria Germanica (=7,3 cm), en: 40 Milliaria Gallica (=7,3 cm); Oosten boven Johannes Janssonius 1588-1664 [Amstelodami] : [Apud Ioannem Ianssonium]
$title$

Sumatra : aangevende de bestuursindeeling, de standplaatsen der ambtenaren, de dichtheid der bevolking per vierkante KM en de verspreiding der inheemsche bevokingsgroepen / [bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau, 1916]

Encyclopaedisch Bureau Batavia [Semarang ; Soerabaja ; 's-Gravenhage : N.V. Boekhandel en Drukkerij v/h G.C.T. van Dorp & Co.]
$title$

Het Eiland Sumatra : benevens Bangka, Billiton en Riouw / gelithogr. door E. de Geest

Seyffardt's Boekhandel Amsterdam Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Sumatra : aangevende het aantal inrichtingen voor Inlandsch onderwijs op 31 december 1914

Topographische Inrichting, Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

To Captain Samuel Ashmore, in acknowledgement of much valuable information given, elucidative of oriental navigation, and of the western coast of Sumatra in particular

1 : 1800000 this chart is inscribed by James Horsburgh engraved by J. & C. Walker [London] : J. Horsburgh
$title$

Sumatrae Et Insularum Locorumque Nonnullorum Circumiacentium Tabula Nova. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 9, S. 124.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

Sumatra : bevolkingsdichtheid per onderafdeeling volgens uitkomsten der volkstelling in 1930 = density of population per subdivision in 1930

[S.l. : s.n.]
$title$

Sumatra ein grosse Insel/ so von den alten Geographen Taprobana genennet worden

1 : 6000000 1 Karte : Holzschnitt ; 31 x 36 cm Münster, Sebastian [Sebastian Henricpetri]
$title$

Schets-Taalkaart van Sumatra / samengesteld door K.F. Holle, Adviseur-honorair voor Inlandsche zaken met behulp van inlichtingen verstrekt door de Ambtenaren van het Binnenlandsch Bestuur en met medewerking van het Topographisch Bureau te Batavia en Dr. J.L.A. Brandes, Ambtenaar voor de Indische taalkunde

Topographische Inrichting, Batavia Batavia : Top[ographische] Inrichting
$title$

Overzichtskaart Algemeen Wegenplan Sumatra

[S.l. : s.n.]
$title$

Figuratieve schets van het Gouvernement Sumatra's Westkust tot 1830 / door H. de S.

$title$

Automobielkaart van Noord-Sumatra / samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club

Koninklijke Vereeniging Java Motor Club Semarang Semarang : Koninklijke Vereeniging Java Motorclub
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile