Maps of Tidore

Maps of Tidore

$title$

Kaart van het Noorder Schier Eiland van Halemahera / door C.F.H. Campen ; de teekenaar Ch. Martin

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam [Amsterdam : Stemler]
$title$

Kaart van het Eiland Djilolo of Halemahera : afkomstig uit de Atlas der Admiraliteit van Amsterdam vervaardigd door Isaac de Graaff in het laatst der 17e of begin der 18e eeuw

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het Ternataansche Distrikt Kau op Halemahera / vervaardigd door C.F.H. Campen, officier der Nederlandsch Indische Infanterie

Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : Brinkman
$title$

[Kaoe-Baai] / samengesteld door den Topografischen Dienst in 1925-1926

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[G[oenoeng] Tabobo] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1925

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[G[oenoeng] Gamkonora] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1925

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Loloda] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1925

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[P[oelau] Miti] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1925

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[B[oe]k[oe] Saolat] / samengesteld bij den Topografischen Dienst in 1923-1925

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Tobelo] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1925

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Dodinga-Baai] / samengesteld door den Topografischen Dienst in 1922-1923

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Noord Loloda Eilanden] / [samengesteld door de] Topografische Dienst in 1925

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Schetskaartje van het landschap Toebaroe of Gam-mieë / door C.F.H. Campen

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van de eilanden Ternate en Hiri / [door de] Top[ographische] Inr[ichting] Batavia ; Opgenomen met de boussole-tranchemontagne, zakkompas, hoogtebarometer en op den pas door den Inl[andsche] verkenner Makatipu

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Schetskaart van de eilanden Tidore en Maitara / Topogr[aphische] Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[aphische] Inrichting
$title$

Verzamelde plannen volgens de laatste opnemingen en berigten

door F.A.A. Gregory [...] behoorende bij deszelfs kaart der Moluksche eilanden en vaarwaters [...] 1845 uitg. vanwege de Commissie tot verbetering der Oost-Indische zeekaarten door Jacob Swart [...] Amsterdam : Wed. Gerard Hulst van Keulen
$title$

Lolobata P[oin]t/ prepared under the direction of the Army Engineer, Sixth U.S. Army

War Department Washington D.C. . Corps of Engineers Washington D.C. : War Department
$title$

Miti-Island / prepared under the direction of the Army Engineer, Sixth U.S. Army

War Department Washington D.C. . Corps of Engineers Washington D.C. : War Department
$title$

[Djailolo] / opgenomen door den Topografischen Dienst in 1925

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Ternate / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

$title$

MOLVCCÆ | INSULÆ | CELEBERRIMÆ

AMSTELODAMI, | Iudocus Hondius | excudit
$title$

Southwest Morotai / prepared under the direction of the Chief of Engineers, GHQ, SWPA

Base Map Plant U.S. Army Washington [Washington D.C.] : Base Map Plant, U.S. Army
$title$

Mitita Islands / prepared under the direction of the Chief of Engineers

Base Map Plant U.S. Army Washington [Washington D.C.] : Base Map Plant, U.S. Army
$title$

[Labilabi] / samengesteld door den Topografischen Dienst in 1929-1930

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Soebaim-Baai] / samengesteld door den Topografischen Dienst in 1928-1929

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

West Morotai / prepared under the direction of the Chief of Engineers, GHQ, SWPA

Base Map Plant U.S. Army Washington [Washington D.C.] : Base Map Plant, U.S. Army
$title$

Voorloopige schetskaart van de eilanden Halmahera en Morotai / [Topographische Inrichting]

[Batavia : Javasche Boekhandel & Drukkerij]
$title$

Schetskaart van het Eiland Halmahera en omliggende eilanden / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van het Eiland Halmahera en omliggende eilanden / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile