Maps of Kalimantan Barat

Maps of Kalimantan Barat

$title$

Sintang / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boekit Semoengga / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Nangah Pinoh / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Semitau / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Sintang / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Goenoeng Biwa / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Sanggau / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van Sintang en omstreken / Top[ographisch] Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Top[ographisch] Bureau
$title$

Kaart van den vierkanten paal gouvernements grondgebied te Sanggau / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van den vierkanten paal gouvernements grondgebied te Nangah-Pinoh / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Westkust van Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van de residentie Wester Afdeeling van Borneo. Opgenomen en in kaart gebracht in de jaren 1886 tot 1895. Bijgewerkt tot 1911 / Topographisch Bureau

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Nangapinoh / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

[Peta Kalimantan (Indonesian Borneo)

$title$

Sintang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Pontianak / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Tajan / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Mission map of South Borneo

$title$

Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel : Billiton, Zuidwest-Borneo Blad 1X / bewerkt door L.J.C. van Es Jr

Landsdrukkerij Batavia Weltevreden : Landsdrukkerij
$title$

Geologische kaart van zuidelijk Borneo / door H. von Gaffron

Aardrijkskundig Genootschap [Amsterdam : G.L. Brinkman]
$title$

Kaart van het Zuidelijk gedeelte bezuiden 1ÿê N.B. van het eiland Borneo / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Het Eiland Borneo / gelithogr. door E. de Geest

Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Kalimantan

[S.l. : s.n.]
$title$

Borneo / Top[ographische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Concept oudheidkundige kaart van Borneo

$title$

Kaart van het eiland Borneo

Grav. en druk van T. Hooiberg te Leiden te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

Süd-Borneo

$title$

Borneo / Army Map Service, Washington D.C.

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Overzichtskaart van het eiland Borneo : met aanduiding van de politieke indeeling, de organisatie van het bestuur, de bestaande en nog aan te leggen verkeerswegen en van de groote cultuur- en industrieele centra / samengesteld op last van de N.I. regeering [door de] Topographische Inrichting, Batavia

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van het eiland Borneo / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile