Maps of Kalimantan Barat

Maps of Kalimantan Barat

$title$

Soekadana / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Soekadana / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Poelau Padang Tikar / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van den vierkanten paal gouvernements grondgebied te Soekadana (Sikoedan) / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Pontianak / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Poelau Laoet / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Ketapang / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Tajan / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Poelau Meledang / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Pontianak / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Pontianak / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Westkust van Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Algemeene schetskaart van Nederlandsch-Indië : Gouv[ernement] Borneo : Res[identie] Zuider- en Oosterafd[eeling] v[an] Borneo / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

[Peta Kalimantan (Indonesian Borneo)

$title$

Kaart van de residentie Wester Afdeeling van Borneo. Opgenomen en in kaart gebracht in de jaren 1886 tot 1895. Bijgewerkt tot 1911 / Topographisch Bureau

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Poelau Karimata / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Pontianak / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Geologische overzichtskaart van den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel : Billiton, Zuidwest-Borneo Blad 1X / bewerkt door L.J.C. van Es Jr

Landsdrukkerij Batavia Weltevreden : Landsdrukkerij
$title$

Partie, Sumatra. Oceanique no. 19.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Kaart van het Zuidelijk gedeelte bezuiden 1ÿê N.B. van het eiland Borneo / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Het Eiland Borneo / gelithogr. door E. de Geest

Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Concept oudheidkundige kaart van Borneo

$title$

Kaart van het eiland Borneo

Grav. en druk van T. Hooiberg te Leiden te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

Süd-Borneo

$title$

Borneo / Army Map Service, Washington D.C.

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Overzichtskaart van het eiland Borneo : met aanduiding van de politieke indeeling, de organisatie van het bestuur, de bestaande en nog aan te leggen verkeerswegen en van de groote cultuur- en industrieele centra / samengesteld op last van de N.I. regeering [door de] Topographische Inrichting, Batavia

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van het eiland Borneo / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Borneo / Geogr[aphische] lith[ographie] v[an] E. de Geest

Seyffardt's Boekhandel Amsterdam Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Borneo / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

REDUZIRTE KARTE vom CHINESISCHEN MEERE

1 : 2350000 Asie jihovýchodní Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm Brose, Wilhelm J. Perthes
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile