Maps of Nusa Tenggara Barat

Maps of Nusa Tenggara Barat

$title$

Singaradja / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Singaradja / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

15. Kaart van de Kleine Soenda Eilanden, uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / samengest. door Topographisch Bureau te Batavia van 1897-1904

Annotatie: Omgewerkte versie van: Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië / naar de nieuste bronnen samengest. door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's-Gravenhage : Topographische Inrichting, [ca. 1885] Topographisch Bureau, Batavia 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Banjoewangi / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Raba / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van het eyland Bali

1 : 350000 [Dordrecht etc.] : J. van Braam en G. Onder de Linden exc.
$title$

Kaart van het eiland Bali / steendr[uk] v[an] E. Spanier te 's Hage

s-[Graven]hage : E. Spanier
$title$

Kaart van de eilanden Balie en Lombok

1 : 650000 [Groningen] : ter steendrukkerij van A. Oomkens, J. zoon
$title$

Idjen Hoogland en Bali = Idjen Highland and Bali / Reproductiebedrijf Topografische Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer
$title$

Figuratieve schets van Lombok / samengesteld door Kapitein F. Schulze

Batavia ; Solo : Albrecht & Rusche
$title$

Bali

[S.l. : s.n.]
$title$

Bali / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

East Indies 1:200 000

1 : 200000 Bali (Indonésie : ostrov) Army map service
$title$

Schetskaart van het eiland Bali

[Batavia : Topographische Inrichting?]
$title$

Schetskaart van het eiland Bali / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van het Eiland Bali / Topographisch Bureau Batavia, april 1897

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Schetskaart van het eiland Bali / Topographische Inrichting

Koninklijke Vereeniging Java Motor Club Semarang Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van het eiland Bali / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Singaradja / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Banjoewangi / prepared under the direction of the Chief of Engineers, U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van het eiland Lombok : vluchtig opgenomen van November 1895 tot Juli 1896 / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

East Indies 1:200 000

1 : 200000 Lombok (Indonésie : ostrov) War office
$title$

Lombok / vervaardigd met toestemming van Z.E. den Minister van Koloniën, naar de laatste gegevens van het Topogr[aphisch] Bureau te Batavia, 1894

Den Haag : Jos Smulders & Cie
$title$

[Recto], uit: Schetskaart van het eiland Bali : (oostelijk deel)

1 : 250000 Annotatie: Bijlage bij: De Nieuwe Nieuwe Rotterdamsche Courant; Met toelichting (voortgezet op verso) [S.l. : s.n.]
$title$

Zuid Bali : administratieve indeeling

$title$

Tossi ; Waikaboebak / prepared and reproduced by Base Map Plant, USASOS, SWPA, February, 1943, from Dutch map printed by Topografische Dienst (Topographic section), Batavia 1938

Base Map Plant USASOS SWPA [S.l.] : Base Map Plant USASOS/SWPA
$title$

Oudheidkundige kaart van Bali / door L.C. Heyting en C. Lekkerkerker, Scheveningen 1925 ; gecop[ieeerd] door M. Kartodisastro, aug[ustus] 1925

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van Midden Bali / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van de onderafdeeling Kloengkoeng / Waarnemend Controleur van Kloengkoeng [J.F. Mirandolle]

$title$

Kaart der Afdeeling Djambrana, Eiland Bali / vervaardigd in 1885 door den inlandschen landmeter Raden Mas Ronodirdjo onder toezicht van den Controleur der 1e Kl[asse] b[ij] h[et] Binnenlandsch Bestuur F.A. Liefrinck

[Batavia : Topographisch Bureau]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile