Maps of South Sumatra

Maps of South Sumatra

$title$

Palembang / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Palembang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

[Bangka]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Banca and Gaspar straits (1958)

Banca and Gaspar Straits. Mintok Bay, etc. [Admiralty Chart]
$title$

Overzichtskaart van het wegenstelsel in de residentie Palembang / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Weltevreden : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Benkoelen / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Residentie Palembang / bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau ; naar gegevens van den Topografischen Dienst en anderen, 1919/20

Encyclopaedisch Bureau Batavia Weltevreden : Top. Inr.
$title$

Kaart van Midden Sumatra / door D.D. Veth

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam [Leiden : E.J. Brill]
$title$

Afstandswijzerkaart van de Residentie Palembang / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia [Batavia] : Topografische Inrichting
$title$

Pangkal Pinang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Djambi / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Overzichtskaart der Residentie Palembang

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van den Archipel van Riouw, Singapore en Lingga [and] Kaart van de eilanden Bangka en Blitong

D. Heyse, graveur lith. te 's Hage ; gedr. bij P. Blommers te 's Hage te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

[Schetskaart van de Residentie Palembang]

$title$

Kaart van een gedeelte van Midden-Sumatra / J. Postma, lith[ograaf]

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Schetskaart Residentie Djambi / gewerkt door den Opn[emer] B[innenlandsch] B[estuur] Daris

$title$

Belinjoe / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Schetskaart van Midden Sumatra : behoorende bij een verslag eener reis van Padang naar Djambi en Palembang / door J. Schouw Santvoort

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Geologische overzichtskaart van Bangka en Billiton

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

A map of the island of Banca

1 : 200000 by M. H. Court R. Baily sculpt. London : Black, Kingsbury, Parbury & Allen
$title$

Kaart van den Riouw- en Lingga-Archipel / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

11. [Bangka, Blitoeng, Riouw- en Lingga-Archipel], uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / samengest. door Topographisch Bureau te Batavia van 1897-1904

Annotatie: Omgewerkte versie van: Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië / naar de nieuste bronnen samengest. door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's-Gravenhage : Topographische Inrichting, [ca. 1885] Topographisch Bureau, Batavia 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Het eiland Banka, 1819 [and] De rivier van Palembang, 1821

1 : 650000 Amsterdam : Wed. G. Hulst van Keulen
$title$

Schets-taalkaart van de Residentie Bangka / samengesteld door K.F. Holle, Adviseur-Honorair voor Inlandsche Zaken, naar gegevens verstrekt door de ambtenaren van Binnenlandsch Bestuur en met medewerking van het Topographisch Bureau te Batavia

Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Res[identie] Bangka en Onderh[oorigheden] / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

Geologische kaart van Bangka / naar de opnemingen der mijningenieurs en eigen onderzoekingen samengesteld door R.D.M. Verbeek

Amsterdam : Joh. G. Stemler
$title$

Res[identie] Djambi

[S.l. : s.n.]
$title$

Banka : overzichtskaart der alluviale tinertsafzettingen en van de wegen / aut. C.J. van Doorne

[S.l. : s.n.]
$title$

[Bangka]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Djambi]

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile