Maps of Timor

Maps of Timor

$title$

Dilly / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Schetskaart van Nederlandsch Timor en omliggende eilanden / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart van een gedeelte van het eiland Timor met de grenzen op dat eiland van het Nederlandsch en Portugeesch gebied volgens het tractaat van 1 october 1904

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : Boekhandel en Drukkerij voorheen E.J. Brill
$title$

Overzichtskaart van Timor : Nederlandsch gebied = General map of Timor (Netherlands territory) / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Met aantekeningen], uit: Schetskaart van Timor (Nederlandsch gebied) / [door de] Topographische Inrichting, Batavia

1 : 250000 Annotatie: Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1919; Op de kaart wordt de administratieve indeling t/m landschappen aangegeven; Bijgewerkt t/m Februari 1919; Met opgave van de bestuurlijke indeling; Annotatie geografische gegevens: Schaalstok van 25 K.M. (=10 cm); Legenda Topografische Inrichting, Batavia; Topografische inrichting in Nederlandsch-Indië/1Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Zonder aantekeningen], uit: Schetskaart van Timor (Nederlandsch gebied) / [door de] Topographische Inrichting, Batavia

1 : 250000 Annotatie: Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1919; Op de kaart wordt de administratieve indeling t/m landschappen aangegeven; Bijgewerkt t/m Februari 1919; Met opgave van de bestuurlijke indeling; Annotatie geografische gegevens: Schaalstok van 25 K.M. (=10 cm); Legenda Topografische Inrichting, Batavia; Topografische inrichting in Nederlandsch-Indië/1Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van Timor (Nederlandsch gebied) / Topographische Inrichting Batavia 1920 ; bijgewerkt t[ot en] m[et] februari 1919

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Portuguese Timor = Portugeesch Timor / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

[Timor : kaart naar Gago Coutinho met gebruikmaking van diens opname]

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van het Landschap Beloe / P.J. Spruijt

$title$

Timor : carta topographica da regiao central a lesta da fronteira Luso - Hollandeza / pelo 1ÿê tenente da armada Gago Coutinho ; coordenada pelo tenente d'infanteria M. Luna

Bat[avia] : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Timor : carta topographica da regiao central a lesta da fronteira Luso - Hollandeza / pelo 1ÿê tenente da armada Gago Coutinho ; coordenada pelo tenente d'infanteria M. Luna

[S.l. : s.n.]
$title$

Carte de la limite entre O'Kussi-Ambenu (Portugal) et les possesions néerlandaises dan l'ile de Timor

[Batavia : Algemeene Landsdrukkerij]
$title$

Schetskaart van het westelijk gedeelte van Portugeesch Timor / gereproduceerd naar een kaart ontvangen van den heer [G.P.] Rouffaer [door de] Topogr[aphische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topogr[aphische] Inr[ichting]
$title$

Carte de la limite entre les possessions des Pays-Bas dans la partie occidentale et du Portugal dans la partie orientale de L'Ille de Timor

['s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij]
$title$

Carte de la limite entre les possessions des Pays-Bas dans la partie occidentale et du Portugal dans la partie orientale de L'Ille de Timor

[Batavia : Algemeene Landsdrukkerij]
$title$

Carta da fronteira entre as possesões portuguezas e neerlandezas a meio da ilha de Timor : comprehendendo Maucatar segundo o tratado de 1859

Koepang : [s.n.]
$title$

Schetskaart van z[uid] w[est] Lomblem

$title$

Blad I, uit: Overzichtskaart van het Eiland Alor / vluchtig opgenomen door den Topografischen Dienst in 1927-1928

1 : 100000 Annotatie: Met bladindeling en toelichtingen; Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1927-1928; Op de kaart wordt de nul meridiaan van Batavia aangegeven; Annotatie geografische gegevens: Legenda Topografische Dienst, Batavia; Topografische Dienst, Nederlandsch-Indië Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Blad II, uit: Overzichtskaart van het Eiland Alor / vluchtig opgenomen door den Topografischen Dienst in 1927-1928

1 : 100000 Annotatie: Met bladindeling en toelichtingen; Gegevens verzameld over de periode/Data collected over the period: 1927-1928; Op de kaart wordt de nul meridiaan van Batavia aangegeven; Annotatie geografische gegevens: Legenda Topografische Dienst, Batavia; Topografische Dienst, Nederlandsch-Indië Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Ilha de Puly Cambim = Atauro / levantada por A.J. Correia, desenho de S. Victal

[S.l. : s.n.]
$title$

Carte de la limite entre O'Kussi-Ambenu (Portugal) et les possesions néerlandaises dans l'ile de Timor : selon l'article 3 sub. 10 de la convention du 1er Octobre 1904 / Door den Kapitein der Infanterie V.J. van Marle

$title$

Carta cadastral da cidade de Dilly / lavantada por Antonio Marques Monteiro ; copiada por Antonio Aug. de Santos Victal

Dilly : [s.n.]
$title$

Island of Adonara

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington : Army Map Service, U.S. Army
$title$

Schetskaart van het Eiland Adonara / Topographische Inrichting Batavia, 1911 (november)

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaart van het eiland Adonara / [G.P. Rouffaer]

$title$

Res. Timor en Onderh., Blad 87/XLVIII [235], uit: Res. Timor en onderh

1 : 100000 Annotatie: Aanwezig: 3 bladen West-Timor en 4 bladen Roti; Annotatie geografische gegevens: Geografische plaatsbepaling t.o.v. de 0-meridiaan van Batavia; Op elk blad een kaartje met de administratieve indeling tot het niveau van landschappen Batavia : Topografische dienst
$title$

Ilha de Timor / desenhada por Antonio Aug. de Santos Victal

Dilly : [s.n.]
$title$

Carta da provincia de Timor

1 : 1000000 Timor (Indonésie) Ministerio das colonias
$title$

Essai sur la géographie de l'Île Timor

Havajské ostrovy Freycinet, L. de
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile