Maps of Kalimantan Timur

Maps of Kalimantan Timur

$title$

Nawan / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Muller Gebergte / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Goenoeng Tjemaroe / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Goenoeng Dadjang / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Oost Borneo / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Bladwijzer van Zuider- en ooster Afd[eling] v[an] Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van het Landschap Koetai

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart van de Onderafdeeling Koetei de Afdeeling Koetei en N[oord] O[ost] Kust van Borneo

Den Haag : Smulders & Co
$title$

Kaart van het oostelijk gedeelte van Borneo : vanaf Mangka Liat tot de Koeran of Berouwrivier

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam : Stemler
$title$

Schetskaart van Midden-Borneo en het landschap Koetei

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de administratieve indeeling der Residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo / Top[ographische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Het Eiland Borneo / gelithogr. door E. de Geest

Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Partie, Borneo. Oceanique no. 13.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Kaart van een gedeelte van Borneo : met aanwijzing van de grens tusschen het Nederlandsche gebied en dat van het Britsche protectoraat / Top. Inrichting

Topographische Inrichting Batavia [Batavia] : Top[ographische] Inrichting
$title$

Geologische kaart van zuidelijk Borneo / door H. von Gaffron

Aardrijkskundig Genootschap [Amsterdam : G.L. Brinkman]
$title$

Gouv[ernement] Borneo : Res[identie] Z[uider] en O[oster] Afd[eeling] van Borneo / Topografische Dienst, Batavia

[S.l. : s.n.]
$title$

[Peta Kalimantan (Indonesian Borneo)

$title$

Balikpapan / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Sangkoelirang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Sintang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

[Peta Kalimantan (Indonesian Borneo)

$title$

Boengan / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Schetskaart van de Midden-Doesoen in de Zuider- en Ooster Afdeeling van Borneo / C. Kramers, Kapitein der Infanterie O[ost] I[ndisch] L[eger]

[S.l.] : [s.n.]
$title$

Bladwijzer Zuider en ooster afd. van Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Kalimantan

[S.l. : s.n.]
$title$

Borneo / Top[ographische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Concept oudheidkundige kaart van Borneo

$title$

Kaart van het eiland Borneo

Grav. en druk van T. Hooiberg te Leiden te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
$title$

Süd-Borneo

$title$

Borneo / Army Map Service, Washington D.C.

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile