Maps of Sibu

Maps of Sibu

$title$

Sintang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Boengan / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boven Embaloeh en Batang Loepar / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Boenoet / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Goenoeng Kehoema / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Boekit Oendjoek Baloe / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Tapang Landai / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Betong / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Sintang / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Semitau / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Nangah Badau / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Goenoeng Lawit (Oejoet) / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van Sintang en omstreken / Top[ographisch] Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Top[ographisch] Bureau
$title$

Goenoeng Dadjang / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Goenoeng Tjemaroe / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Sarawak / U.S. Army Map Service

U.S. Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : U.S. Army Map Service
$title$

Sarawak / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Kaart van de residentie Wester Afdeeling van Borneo. Opgenomen en in kaart gebracht in de jaren 1886 tot 1895. Bijgewerkt tot 1911 / Topographisch Bureau

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

[Peta Kalimantan (Indonesian Borneo)

$title$

Westkust van Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Boven Mandai / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Sintang / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Muller Gebergte / Army Map Service

Army Map Service Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Partie, Borneo. Oceanique no. 13.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Overzichtskaart van de administratieve indeeling der Residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo / Top[ographische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

Het Eiland Borneo / gelithogr. door E. de Geest

Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Kaart van een gedeelte van Borneo : met aanwijzing van de grens tusschen het Nederlandsche gebied en dat van het Britsche protectoraat / Top. Inrichting

Topographische Inrichting Batavia [Batavia] : Top[ographische] Inrichting
$title$

Geologische kaart van zuidelijk Borneo / door H. von Gaffron

Aardrijkskundig Genootschap [Amsterdam : G.L. Brinkman]
$title$

Bladwijzer van Zuider- en ooster Afd[eling] v[an] Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van Midden-Borneo en het landschap Koetei

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile