Maps of Tarakan

Maps of Tarakan

$title$

Tarakan / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Tarakan / prepared under the direction of the Chief of Engineers by the Army Map Service, US Army

US Army Washington D.C. . Army Map Service Washington D.C. : Army Map Service, US Army
$title$

Eiland Tarakan : Opgenomen door den Topografische Dienst (Luchtfotogrammetrische Sectie) in 1935

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

T[angoen]g Simaja / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Survey Directorate H.Q. SEALF Washington D.C. : Army Map Service
$title$

T[angoen]g Batoe / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Survey Directorate H.Q. SEALF Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Boeang / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Survey Directorate H.Q. SEALF Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Bakatan / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Survey Directorate H.Q. SEALF Washington D.C. : Army Map Service
$title$

P[oelau] Fanny / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Survey Directorate H.Q. SEALF Washington D.C. : Army Map Service
$title$

T[angoen]g Batoe Pasoe / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Survey Directorate H.Q. SEALF Washington D.C. : Army Map Service
$title$

P[oelau] Boeka / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Survey Directorate H.Q. SEALF Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Djoewata / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Survey Directorate H.Q. SEALF Washington D.C. : Army Map Service
$title$

S[oengai] Tenau / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Survey Directorate H.Q. SEALF Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Tarakan / published by Survey Directorate H.Q. SEALF ; prepared under the direction of the Chief of Engineers

Army Map Service US Army WAshington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

K[on]g Djoewata / [Topografische Dienst]

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) [Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst]
$title$

Zuid-Tarakan : kuststrook van de S. Karoengan tot Tg. Batoe / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Zuid-Tarakan : Peningki-Karoengan complex / Topografische Dienst

Topografische Dienst Weltevreden (Batavia) Weltevreden (Batavia) : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Oost Borneo / samengesteld en gedrukt bij den Topografischen Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

[Peta Kalimantan (Indonesian Borneo)

$title$

Tawau / prepared under the direction of the Chief of Engineers by the Army Map Service, US Army

US Army Washington D.C. . Army Map Service Washington D.C. : Army Map Service, US Army
$title$

Partie, Borneo. Oceanique no. 14.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Kaart van een gedeelte van Borneo : met aanwijzing van de grens tusschen het Nederlandsche gebied en dat van het Britsche protectoraat / Top. Inrichting

Topographische Inrichting Batavia [Batavia] : Top[ographische] Inrichting
$title$

Kaart van het Noordelijk gedeelte benoorden 1ÿê N.B. van het eiland Borneo / [J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Bladwijzer van Zuider- en ooster Afd[eling] v[an] Borneo

[S.l. : s.n.]
$title$

Overzichtskaart van de administratieve indeeling der Residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo / Top[ographische] Inr[ichting]

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Top[ographische] Inr[ichting]
$title$

A map of British North Borneo.

$title$

Schetskaart van Midden-Borneo en het landschap Koetei

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Sabah

$title$

Sangkoelirang / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van het oostelijk gedeelte van Borneo : vanaf Mangka Liat tot de Koeran of Berouwrivier

Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam : Stemler
$title$

Kaart van het eiland Celebes

D. Heyse lith. te 's Hage ; steendr. v. P. Blommers te 's Hage te 's Hage : uitgave van K. Fuhri
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile