Maps of Banda Aceh

Maps of Banda Aceh

$title$

Koetaradja / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjèh en Pidië / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjeh en aangrenzende kuststaten / samengesteld op het Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Tjalang / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Koetaradja / published by War Office = uitgegeven door War Office ; revised and photolithographed by War Office

War Office Washington D.C. [Washington D.C.] : War Office
$title$

Kaart van Groot-Atjeh met Lepong, Lohong en Daja benevens Pedir en Gighen

[S.l. : s.n.]
$title$

Tjalang / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling] naar diverse gegevens in 1941

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van de kuststrook van Lageun tot Seunagan ter Westkust van Atjeh : naar opmetingen tijdens de excursiën in 1898 en de eerste helft van 1899 / vervaardigd naar gegevens van inlanders door den Controleur 1e Kl[asse] B[innenlandsch] B[estuur] H.J.A. Raedt van Oldenbarnevelt

[S.l. : s.n.]
$title$

Geumpang / samengesteld door den Topografischen Dienst (Kartogr[afische] Afd[eling] naar diverse gegevens in 1940

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Figuratieve schetskaart van een gedeelte van Atjeh's Westkust van Hoeala Lam Besoi t/m Tennom / vervaardigd naar enkele vluchtige opnamen en overigens naar gegevens van Inlanders door den 1e Luitenant, Gewestelijk Adjudant P.J. Spruijt

[S.l. : s.n.]
$title$

Kaart der federatiën van Pedir en Gigiëng : in 1880 vervaardigd naar de gegevens der Inlandsche Hoofden / door den Controleur der 1e Klasse L.C.A.F. Lange

Gebroeders van Cleef 's-Gravenhage s-Gravenhage : Gebroeders van Cleef
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjeh / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia [Batavia] : Topographische Inrichting
$title$

Schetskaartje van Atjeh Proper / vervaardigd door F.J. Liefrinck, met behulp der overzichtskaart v/h Top. Bur. v/d Gen. Staf (1880)

C. L. Brinkman Amsterdam Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Overzichtskaart van Groot-Atjeh / uitgave van de Gebroeders Van Cleef ; lithographie van J. Smulders & Co

Gebroeders Van Cleef 's-Gravenhage s-Gravenhage : Gebroeders Van Cleef
$title$

Kaart van Groot-Atjeh en omgeving

HetDagblad van Zuid-Holland en 's-Gravenhage ['s-Gravenhage] : Dagblad van Z[uid]-H[olland] en 's-Gravenhage
$title$

Figuratieve schetskaart van de Pedirstreek : samengesteld naar gegevens van inlanders / door den Controleur 1e Kl[asse] B[innenlandsch] B[estuur] Ch.L.J. Palmer van den Broek

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van Groot Atjeh

Algemeene Landsdrukkerij 's-Gravenhage s-Gravenhage : Algemeene Landsdrukkerij
$title$

Schetskaart van Seulimeum en omliggende terreinen : samengesteld uit patrouilleschetsen en wegopnemingen

[S.l. : s.n.]
$title$

[P[oelau] Kloeang] / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia [Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

[Tjalang] : opgenomen door den Topografischen Dienst in 1917-1920

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Tjalang / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van Groot-Atjeh / Top[ographische] Inrigting

Topographische Inrigting, 's-Gravenhage s-Gravenhage : Top[ographische] Inrigting
$title$

Glé Seumadeuen / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Meulingge / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

Kaart van het oorlogstoneel bij Atjeh : naar de laatste bescheiden uitgegeven met voorkennis van den Minister van Koloniën / gravure en kleurendruk van J. Smulders & Co. Lithograaf des Konings ; W.J. Struick del

J.Smulders & Co. lithograaf des Konings 's-Gravenhage s-Gravenhage : J. Smulders & Co.
$title$

Koeala Ndjong / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
$title$

[P[oelau] Raja] : opgenomen in 1916-1917 / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

[Koetaradja] / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia [Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

[Seulawaih Inong (Weesberg)] / [Topographisch Bureau]

Topographisch Bureau Batavia [Batavia : Topographisch Bureau]
$title$

Koeta'alam / prepared under the direction of the Chief of Engineers U.S. Army by the Army Map Service

Army Map Service U.S. Army Washington D.C. Washington D.C. : Army Map Service
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile