Maps of Østfold

Maps of Østfold

$title$

Statistikk 43-5- Bosettingskart over Oslo. Blad 1

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Statistikk 43-5-2: Bosettingskart over Oslo. Blad 2

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Geologisk kart 88: Kvartærgeologisk kart, Oslo

1 : 250000 Gunnar Holmsen Norges geologiske undersøkelse
$title$

Norge 4 Kart over en Del af Kristiania og Hamar Stifter, sørlig del

1 : 100000
$title$

Geologiske kart 121-A Kart med magnetisk totalfelt. Oslo

1 : 250000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge

1 : 400000 Südost-Blatt Kjerulf, Theodor ; Dahll, Tellef Carl Schwenzens
$title$

Oslo

1 : 250000
$title$

Museumskart 4: Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst fra Iomfrueland og til Grændsen med Sverrig

1 : 400000 Ditlef Wibe | Carl Frederik Grove | Benoni d'Aubert
$title$

Spesielle kart 144-a: Flykart 1917 laget på grunnlag av Langeneralkart Oslo LV 1915 og 1936

1 : 250000 NGO
$title$

Oslo

1 : 250000
$title$

Kristiania

1 : 250000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 61

1 : 50000 L. Fehrs Lith. Inst.
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-4

$title$

Spesielle kart 23-1: Vestbanerne, Drammen-Laurvig-Skien

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Museumskart 217-33: Kart over Den Norske Kyst fra Kristiania til Idefjorden og Jomfruland

1 : 350000 G. Dellinger Den Geografiske Opmaaling
$title$

Østfold

1 : 200000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-2

$title$

Norge 28: Geographiske Carte over en Deel af Norge. Fra Fredrikshald til Mangen med tilgrænsende Dele av Sverige

1 : 300000
$title$

Museumskart 12: Speciel kaart over en Deel af Den Norske Kyst, Westre Side af Fiorden fra Christiania til Friderichswærn

1 : 200000 Carl Frederik Grove
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 21- Skjelettkart over deler av Norges kyst

B. Aubert | Niels Andreas Wibe
$title$

Kart over Smaalehnenes amt

1 : 200000 Norsko jižní Ramm, N. Munthe, G.
$title$

Spesielle kart 21: Smaalens-Jernbanen

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Norge 50: Zweites Cantong erstreckett sich von Basmoe bis Kønigs-Winger

1 : 200000 von Arentskiold
$title$

Nieuwe afteekening van het Soen Waater geleegen in de bogt van Anselo aen de cust van Noorweegen

Norway Johan Hansen Heyteman Gerard van Keulen
$title$

Telemark

1 : 250000
$title$

Telemark

1 : 250000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 22-2: Kysten fra Tisler til Fredrikstad

Niels Andreas Wibe | B. Aubert
$title$

Spesielle kart 9 nord: Kart over de projecterede Jernbanelinier i Smaalenene

1 : 100000 E. Heiberg
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 22- Kysten fra Tisler til Fredrikstad

B. Aubert | Niels Andreas Wibe
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 32-2: Kart over trigonometriske punkter foretatt i 1813

Hans Lemich Juell
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile