Maps of Sør-Trøndelag

Maps of Sør-Trøndelag

$title$

Statistikk 43-16-2: Bosettingskart over Bergen. Blad 16

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Statistikk 43-16- Bosettingskart over Bergen. Blad 16

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Spesielle kart 122-7: Postkart over Norge

1 : 400000 Toralf à ̃yen
$title$

Statistikk 38-7: Bosettingskart over Norge. Blad 7

Statistisk Sentralbyrå
$title$

Kartblad 167: Carte over de Districter af 1ste og 3die Trondhiemske Regimenter; hvorinden de 3de nordenfieldske Skieløbercompagnier langs græntzerne af bemeldte 2de Regimenter; ved holden Commission den 17de october 1747; bleve lagte som bequæmest choiseret til Landets Defence

J. Emahusen | Koefoed
$title$

Geologiske kart 121-D: Kart med magnetisk totalfelt. Trondheim

1 : 250000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Spesielle kart 11: Oversigtskart og Profil over den projecterede Jernbanelinie fra Trondhjem til Jemtland over Meraker

1 : 400000 C. Collett
$title$

XV

1 : 400000 R. Haavin
$title$

Trondheim

1 : 250000
$title$

Kartblad 74: Carta over Eendeel af det Trondhiemske Primo-Regiement

Christian Wilhelm Klüwer
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-16

$title$

Norge 55-10: Accurat landcaart over Norges Rige anden Part

1 : 300000 G. Bordin
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 56: kart over de i Sommeren 1859 bestemte Punkter

A. Heiberg
$title$

Spesielle kart 25: Merakerbanen

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Kartblad 71a øst: Carte over det 1. Trondhiemsche Regiment tillige med de 3 Nordenfi: Skieløber Compagniers Situation; kopi østre del

Isach Jørgen Coldevin
$title$

Museumskart 118: Trøndelagskysten, sør-øst

1 : 200000 Paus
$title$

Kartblad 170: Carta over det Snee-Aasensche Hr. Major Klüwer andfortroede Compagnie

Christian Wilhelm Klüwer | Lorentz Diderich Klüwer (d.e.)
$title$

Kartblad 77-2: Situations Chart over det Frostensche Compagnie; versjon 2

Ebbe Carsten Hendrich Coldevin
$title$

Kartblad 77- Situations Chart over det Frostensche Compagnie; versjon 1

Ebbe Carsten Hendrich Coldevin
$title$

Kartblad 96: Situations-Cart over det Redsenske Compagnie

Johan Christian Throne
$title$

Kartblad 97: Cart over det Ridtzenske Compagnies District

$title$

Kartblad 10 Situations Cart over det Børsensche Compagnies Destrichte

Casper Fridrich von Brodtkorb
$title$

Kartblad 93: Carte over det Selboische Compagnie District

Carl Henning Krog
$title$

Spesielle kart 22-1: Rognæs - Trondheim

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Kartblad 180: Situations Carte over Major Lützows det Nordre Størdahlsche Dragon Compagnies District

I. I. Coldevin
$title$

Museumskart 124: Sjøkart over Trondheimsfjorden og Beitstadfjorden

1 : 100000
$title$

Norge 55-6: Accurat landcaart over Norges Rige anden Part

1 : 300000 G. Bordin
$title$

Kartblad 79: Carta ower Werdahlske Hr. Capitaine Boyes Compagnies District

Klüwer | Nicolaus Meyer
$title$

Geologiske kart 15: Den geologiske Undersøgelse, Melhus

1 : 100000 Theodor Kjerulf | J. Vogt | H. T. Bjørnstad | M. Bugge | C. Schultz Norges geologiske undersøkelse
$title$

Geologiske kart 14: Den geologiske Undersøgelse, Trondhjem

1 : 100000 H. T. Bjørnstad | M. Bugge Norges geologiske undersøkelse
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile