Maps of Møre og Romsdal

Maps of Møre og Romsdal

$title$

Spesielle kart: Tyngdeanomalikart, Ã...lesund

1 : 250000 NGO
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 68-12

1 : 250000
$title$

K63 Molde

1 : 300000 Oberkommando des Heeres/Generalstab des Heeres
$title$

Museumskart 217-68: Kart over Havbankerne Langs den Norske Kyst fra Stadt til Smølen

1 : 200000 M. Lyng Den Geografiske Opmaaling
$title$

Spesielle kart 113-1: Oversigtskart over de forskjellige Grænsealternativer mellem Trondhjems Stift og Hamar og Bergens Stifter

1 : 100000 J. Sejersted
$title$

Spesielle kart 103-2: Flötningskart over Glommens Vassdrag

1 : 1000 Einar Sigurd Ween
$title$

Museumskart 100b: Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst fra Christianssund til Bergens Stifts Grændse.

1 : 75000 Niels Andreas Wibe | Carl Frederik Grove
$title$

[Romsdals Amt]

1 : 200000 Norsko Norges geografiske Opmaling
$title$

Kartblad 116: Carte over det Nordre Romsdahlske eller det Eridsfiordske Compagnie District

Johan Christian Richelieu
$title$

Museumskart 99: Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst indbefattende den Nordre Deel av Søndmøers Fogderie

1 : 75000 Carl Frederik Grove
$title$

Museumskart 98: Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst. Storfjord til Haram

1 : 75000 Carl Frederik Grove
$title$

Kartblad 117: Topographisk Wej-Cart over det Eritsfiordske Compagnie District

$title$

Kart i 100000 over terrenget om Aura`s nedslagsfelt

1 : 100000 Finn Qvale | Marius Widerøe
$title$

Museumskart 93b: Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Søe-Kyst, Bremanger til Hareid

1 : 70000 Carl Frederik Grove
$title$

36C 5; 36C 6;36C 7; 36C 8; 36C 11; 36C 12; 41A 3; 41A 4

1 : 100000 Due
$title$

Museumskart 94b: Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Søe-Kyst, Bremanger til Hareid

1 : 70000 Carl Frederik Grove
$title$

36D 5; 36D 6; 36D 9; 36D 10; 36D 11; 36C 8; 41B 2; 41B 3

1 : 100000
$title$

Kartblad 113: Cart over det Romsdahlske Compagnie District

Johan A. Throne
$title$

36A 1; 36A 2; 36A 3; 36A 5; 36A 6; 36A 7; 36A 8; 36A 9; 36A 10; 36A 11; 36A 12; 36B 5; 36B 9; 36C 2; 36C 3; 36C 4; 30C 10; 30C 11

1 : 100000 Harald Nicolai Storm Wergeland
$title$

Kart i 100000 over nedslagsfeltene for Aura; Lilledalselven og Mardøla

1 : 100000 Marius Widerøe
$title$

Kartblad 53 nord: Militair Vej-Cart over det Læssøeske Compagnie District; nordre del

P. T. Coucheron
$title$

35B 3; 35B 4; 35B 7; 35B 8; 35B 12; 36A 5; 36A 9; 36C 1; 36C 2

1 : 100000 Karsten Lorange
$title$

Ålesund med omegn

1 : 50000 Ragnvald Hansen Alb. Gjørtz
$title$

Museumskart 217-75: Specialkart over Den Norske Kyst fra Molde- og Romsdalsfjord

1 : 50000 S. Langslet Den Geografiske Opmaaling
$title$

Kartblad 115: Carte over det Fanneøttingske Compagnie District

Carl Køppen | Elias Heltberg Darre
$title$

Museumskart 217-73: Specialkart over Den Norske Kyst fra Rundø til Lepsø

1 : 50000 A. Dellinger Den Geografiske Opmaaling
$title$

Museumskart 217-8: Specialkart over Den Norske Kyst, Molde- og Romsdalsfjord

1 : 50000 S. Langslet Den Geografiske Opmaaling
$title$

40A 5; 40A 6; 40A 7; 40A 8; 40A 9; 40A 10; 40A 11; 40A 12; 40C 1; 40C 2; 40C 3; 40C 4

1 : 100000
$title$

Kart i 100000 over nedslagsfeltene for Aura; Lilledalselven og Mardøla

1 : 100000 Finn Qvale | Marius Widerøe
$title$

Kart over trakten om Aursjøen - Eikisdalen - Litledalen

1 : 100000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile