Maps of Telemark

Maps of Telemark

$title$

Norge 136: Veikart over en Del av Akershus; Buskerud; Grevskabernes; Bratsberg og Nedenæs Amter

1 : 220000 H. Gløersen
$title$

Museumskart Kort over Tellegraf Linien langs Kysten i det sydenfieldske Norge fra Hitterøen til Hvaløerne

1 : 1400000 Hans Gløersen
$title$

Spesielle kart Kort over Tellegraf Linien langs Kysten i det Sydenfjeldske Norge fra Hitterøen til Hvaløerne

1 : 1400000 Hans Gløersen
$title$

Spesielle kart 39: Vestlandsbanens Alternativer

1 : 400000
$title$

V

1 : 400000 L. Arentz
$title$

V

1 : 400000 L. Arentz
$title$

Kartblad 139: Kort over det Telemarkske Regiments Distrikt

Frederik Julius Arenfeldt
$title$

Norge 144: Croquis militaire d`un voyage pittoresque aux alpes de Tellemark

1 : 800000
$title$

Oversigts-Kart over Tellemarken

1 : 900000 samlet, lithogr. og trykt af [...] Joh. Finne [S.l.] : [s.n.]
$title$

V

1 : 400000 L. Arentz
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 45: Kart for 1849

F. Næser
$title$

Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge

1 : 400000 Südwest-Blatt Kjerulf, Theodor ; Dahll, Tellef Carl Schwenzens
$title$

Spesielle kart 52-1: Flaadnings-Kart over Langesundsfjordens Vasdrag

1 : 200000 Halck J. Finnes lith. Offiscin i Christiania
$title$

Spesielle kart 52-2: Flaadnings-kart over Langesundsfjordens vasdrag

1 : 200000 Halck J. Finnes lith. Offiscin i Christiania
$title$

Museumskart 63: Karta öfver Norriges Kust från Fredriksvärn till Lindesnäs

1 : 150000 Gustaf Klint
$title$

Museumskart 49: Atlaskart over ytre del av Oslofjorden

1 : 100000 Lucas Janszoon Waghenaer
$title$

Statistikk 43-2- Bosettingskart over Arendal. Blad 1

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Museumskart 56: Kart over Den Norske Kyst fra Jomfruland og Kragerø til Christiansand

1 : 200000 H. Wille | Schie | C. Diriks
$title$

Statistikk 43-2-2: Bosettingskart over Arendal. Blad 2

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Norge 137: Veikart over en Del av Akershus; Buskerud; Grevskabernes; Bratsberg og Nedenæs Amter

1 : 200000 Ramm
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-1

$title$

Museumskart 17: Ytre Oslofjord

1 : 100000 Jens Sørensen
$title$

II

1 : 400000 L. Arentz
$title$

II

1 : 400000 L. Arentz
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 42: Kart over de i sommeren 1847 av Lieut: F. Næser trigonometrisk bestemte punkter

F. Næser
$title$

Geologiske kart 121-M: Kart med magnetisk totalfelt. Skien

1 : 250000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-2

$title$

Telemark

1 : 250000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 61

1 : 50000 L. Fehrs Lith. Inst.
$title$

Museumskart 4: Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst fra Iomfrueland og til Grændsen med Sverrig

1 : 400000 Ditlef Wibe | Carl Frederik Grove | Benoni d'Aubert
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile