Maps of Värmlands län

Maps of Värmlands län

$title$

VI

1 : 400000 L. Arentz
$title$

VI

1 : 400000 L. Arentz
$title$

Norge 68: Charte von Anweisung des Landes und Vege nach dehm Grentzen sydenfields in Norwegen

1 : 400000
$title$

Spesielle kart 12: Kart over de projecterede Jernbanelinier fra Christiania gjennem Akershus og Smaalenenes Amter

1 : 400000
$title$

Norge 4 Kart over en Del af Kristiania og Hamar Stifter, sørlig del

1 : 100000
$title$

Geologisk kart 88: Kvartærgeologisk kart, Oslo

1 : 250000 Gunnar Holmsen Norges geologiske undersøkelse
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 65-4

$title$

Oslo

1 : 250000
$title$

Statistikk 43-5-2: Bosettingskart over Oslo. Blad 2

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Norge 50: Zweites Cantong erstreckett sich von Basmoe bis Kønigs-Winger

1 : 200000 von Arentskiold
$title$

Norge 28: Geographiske Carte over en Deel af Norge. Fra Fredrikshald til Mangen med tilgrænsende Dele av Sverige

1 : 300000
$title$

Geologisk kart over det Söndenfjeldske Norge

1 : 400000 Südost-Blatt Kjerulf, Theodor ; Dahll, Tellef Carl Schwenzens
$title$

Østfold

1 : 200000
$title$

Statistikk 43-5- Bosettingskart over Oslo. Blad 1

1 : 250000 Statistisk Sentralbyrå
$title$

Geologiske kart 121-A Kart med magnetisk totalfelt. Oslo

1 : 250000 Norges geologiske undersøkelse
$title$

Blad LVI

1 : 250000 Scott Ruud | O. Engh
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 33: Kart over trigonometriske punkter foretatt i 1813

1 : 100000 Hans Lemich Juell
$title$

Spesielle kart 144-a: Flykart 1917 laget på grunnlag av Langeneralkart Oslo LV 1915 og 1936

1 : 250000 NGO
$title$

Oslo

1 : 250000
$title$

Kristiania

1 : 250000
$title$

Spesielle kart 21: Smaalens-Jernbanen

1 : 400000 Albert Cammermeyer Forlag
$title$

Museumskart 4: Speciel Kaart over en Deel af den Norske Kyst fra Iomfrueland og til Grændsen med Sverrig

1 : 400000 Ditlef Wibe | Carl Frederik Grove | Benoni d'Aubert
$title$

Museumskart 217-33: Kart over Den Norske Kyst fra Kristiania til Idefjorden og Jomfruland

1 : 350000 G. Dellinger Den Geografiske Opmaaling
$title$

Trigonometrisk grunnlag, vedlegg 61

1 : 50000 L. Fehrs Lith. Inst.
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 21- Skjelettkart over deler av Norges kyst

B. Aubert | Niels Andreas Wibe
$title$

Kart over Smaalehnenes amt

1 : 200000 Norsko jižní Ramm, N. Munthe, G.
$title$

Nieuwe afteekening van het Soen Waater geleegen in de bogt van Anselo aen de cust van Noorweegen

Norway Johan Hansen Heyteman Gerard van Keulen
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 23-2: Kart over trigonometriske punkter foretatt i ca 1805

1 : 500000 Hans Lemmich Juell | Hans Gløersen
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 23- Kart over trigonometriske punkter foretatt i ca 1805

1 : 500000 Hans Gløersen | Hans Lemmich Juell
$title$

Museumskart 14: Speciel Kaart over en Deel af Den Norske Kyst

1 : 100000 Carl Frederik Grove
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile