Maps of Tønsberg

Maps of Tønsberg

$title$

Holmestrand

1 : 12500 Johannesen
$title$

9D 6 Ã ̧st

1 : 25000 Finn Abrahamson
$title$

9D 6

1 : 20000
$title$

Museumskart 36: Kaart over Tønsberg Havn og ud til Giersøe

1 : 5000
$title$

Kartblad 14: Millitairisk Vey-Cart over det Søndre Jarlsbergske Compagnie

Fougner | Hans Rad Ager
$title$

Kartblad 13: Militair Cart over det Westre Jarlsbergske Compagnie District

F. C. Hejdemark
$title$

Kartblad 15: Militair Cart over det Nordre Lauerwigske Compagnie District

Blix
$title$

9D 9

1 : 50000 Einar Christian Ingvald Nandrup Michelsen
$title$

Kartblad 28: Kart over det Waaleske Compagnie District

$title$

1813-4 Holmestrand

1 : 50000 Norges Geografiske Oppmåling
$title$

1813-4 Holmestrand

1 : 50000 Statens kartverk
$title$

Museumskart 37: Kaart over Grevskaberne Jarlsberg og Laurvigen

1 : 50000
$title$

Museumskart 217-45: Specialkart over Kristianiafjorden fra Bastø til Lille Færder

1 : 50000 C. F. Wille | G. Jacobsen Den Geografiske Opmaaling
$title$

9D Tønsberg

1 : 100000 Carl Christian Olberg | Ole Tolstad
$title$

9D Tønsberg

1 : 100000 Ole Tolstad | Carl Christian Olberg
$title$

Geologisk kart 9: Den geologiske undersøgelse, Rektangel 9D Tønsberg

1 : 100000 M. T. Kingo | M. Bugge | A. Dellinger Norges geologiske undersøkelse
$title$

9D Tønsberg

1 : 100000 Ole Tolstad | C. Pedersen
$title$

9D Tønsberg

1 : 100000
$title$

9D Tønsberg

1 : 100000 Ole Tolstad | Carl Christian Olberg
$title$

9D Tønsberg

1 : 100000 Ole Tolstad | C. Pedersen
$title$

Kartblad 12: Geographisch_carte over de angrændsende Compagnier udi Jarlsbergs Græwskab af det 1ste Aggerhuusche og 2det Smaaleensche Infanterie-Regiment

Oppen
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 34: En Deel af Laurvigs Grevskab trigonometrisk bestemte Punkter

H. Gløersen | J. J. Broch
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 30: En Deel af Laurvigs Grevskab

H. Gløersen
$title$

Trigonometrisk grunnlag, dublett 27-2: Kart over trigonometriske punkter foretatt i rundt 1795

1 : 200000
$title$

Trigonometrisk grunnlag, Squelet-Cart 27: Grunnlagspunkter i Østfold og Akershus

$title$

Museumskart 16: Kysten utenfor Vestfold og Telemark, nordlige del

1 : 35000 Jens SÃ ̧rensen
$title$

Museumskart 15: Udkast af Indløbet til Christiania

1 : 200000 Carl Frederik Grove | Gustaf Klint
$title$

Portefølje nr 16

1 : 100000 F. Akrell
$title$

Norge 69: Kristianiafjordens vestre Kyst fra Tønsberg til Drammen

1 : 50000
$title$

Spesielle kart 45: Oversigtskart over Tønsberg - Eidsfos Jernbane

1 : 100000
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile