Maps of Vallès Oriental

Maps of Vallès Oriental

$title$

Mapa de la 3a demarcació de Barcelona. 21 dabril 1933 / Generalitat de Catalunya. Obres Públiques

1 : 150000 1 mapa, col. Catalunya. Generalitat (1931-1939). Direcció dObres Públiques
$title$

Manuscrit: Corregimiento de Mataro

1 Mapa, col. + Text (57 fol.). Mapa ms. plegat dins. Descripción del Corregimiento de Mataro, 22 cm Darnius, comte de
$title$

Mapa geológich y topográfich de la provincia de Barcelona: regió quinta o del Montseny, Vallés y litoral detallada / geologia per el canonge-degá Dr. D. Jaime Almera; topografia per Eduard Brossa. 2a ed. Corretgida

1 : 40000 1 Mapa, col. "Subvencionado por la Excma. Diputación de Barcelona". Almera, Jaume ; Brossa, Eduard ; Diputació de Barcelona
$title$

Mapa geogràfic de Catalunya 1:100 000

Generalitat de Catalunya. Servei Cartogràfic
$title$

Mapa geológich y topográfich de la provincia de Barcelona: regió cuarta ó del riu Tordera detallada / geologia per el ... Sr. D. Jaume Almera; topografia per Eduard Brossa. 2a edició corretgida

1 : 40000 1 Mapa, col. "Subvencionado por la Excma. Diputación de Barcelona". Almera, Jaume ; Brossa, Eduard ; Diputació de Barcelona
$title$

Mapa del Montseny / publicat pel Centre Excursionista de Catalunya; executat a base d'altres mapes existents i en part aixecat per Léo Aegerter

1 : 50000 1 mapa, col.. Estudios y Consturcciones Locher S.A., Barcelona; Geograph. Inst. Kümmerly & Frey, Bern. Aegerter, Léo; Centre Excursionista de Catalunya
$title$

Barcelona y alrededores

1 : 40000 1 mapa. Datat aproximadament al 1947.
$title$

Proyecto de unificación y reforma de los pueblos del llano a la ciudad de Barcelona / por Ricardo Alsina Amils

1 : 12000 1 Mapa, col., notes ms. Original imprés amb notes ms. i afegits encolats. - Acompanyat de: R. Alsina, Memoria explicativa del proyecto de unificación de Barcelona con las poblaciones de su llano y reforma gral. de la ciudad. Barcelona, 1900. - Font: La Vanguardia (20.04.1900) Alsina Amils, Ricard
$title$

Plano de Barcelona / A. Menéndez dibujó

1 : 14300 1 Mapa, col. Finestra: Ciutat vella, 1:10 000. - Fonts: ctc134 Menéndez, A. Editorial ""Rápido""
$title$

Barcelona : city plan

1 : 14000 United States. Army Map Service Army Map Service
$title$

Pla de la Ciutat de Barcelona / Servei Topogràfic de l'Ajuntament

1 Mapa. L'Avinguda Roma es diu de la Generalitat i la Diagonal, Av. 14 d'abril. - Fonts: ctc 127. Datació aproximada. Ajuntament de Barcelona. Servei Topogràfic Seix Barral, Edicions
$title$

Plano de Barcelona: especial de los grandes Almacenes El Siglo

1 : 15000 1 Mapa, col. Finestres: Casco antiguo ; Fachada en la Rambla de los Estudios (i.d.). - La Diagonal es diu: calle de Argüelles i hi ha pintades les vias A, B i C de la ciutat vella. - Fonts: ctc 117. Datació aproximada. Conde, Puerto y Cia.
$title$

Plano de la ciudad de Barcelona / Ajuntament de Barcelona. Servicio del Plano de la Ciudad

1 : 10000 1 Mapa. Un altre exemplar, imprès sense la tinta blava: RM.44635. Un altre exemplar molt malmès RM.80353 Ajuntament de Barcelona. Servicio del Plano de la Ciudad
$title$

Plano de Barcelona especial de los Grandes Almacenes el Siglo

1 : 15000 1 Mapa. Conté 2 finestres: ""Casco antiguo""(s), ""Fachada de los Almacenes El Siglo en la Rambla de los Estudios""(i). - L'avinguda Roma es deia de los Cuarteles, i la Diagona, calle de Arguelles. - Fonts: ctc 117. Datació aproximada. Conde Puerto y Cia.
$title$

Plano general de Barcelona

1 : 30000 1 mapa. Publicat dins de la Enciclopedia Ilustrada Seguí. Plànol de la ciutat; Al verso: diverses vistes de Barcelona. Datat al 1920 aproximadament.
$title$

Plano de Barcelona: para graficos / Servicio del Plano de la Ciudad

1 Mapa. Donació: Família Riudor Ajuntament de Barcelona. Servicio del Plano de la Ciudad
$title$

Proyecto de unificación y reforma de los pueblos del llano a la ciudad de Barcelona / por Ricardo Alsina Amils

1 : 30000 1 Mapa, b/n. Originàriament dins: R. Alsina Amils, Memoria explicativa del proyecto de unificación de Barcelona con las poblaciones de su llano y reforma genral de la ciudad. Barcelona, 1900. - Fonts: ctc 114 Alsina Amils, Ricard
$title$

Barcelona

1 : 10000 1 Mapa, b/n. En mal estat de conservació. - Donació: Família Riudor Ajuntament de Barcelona. Pla de la Ciutat Seix y Barral
$title$

Ciudad de Barcelona con su llano y alrededores

1 : 20000 1 Mapa, col. Datació aproximada. Armenter de Aseginolaza, Federico Alberto Martín
$title$

Ciudad de Barcelona con su llano y alrededores / plano trazado por D. Federico Armenter de Aseginolaza, completado y puesto al dia

1 : 20000 1 Mapa, col. Segons el model de B. Chias. - Conté llista de carreteres. Llista d'ajuntaments, tallada. - Fonts: ctc193. Datació aproximada. Armenter de Aseginolaza, Federico ; Chias Carbó, Benet
$title$

Plano general de Barcelona y sus alrededores

1 : 40000 1 mapa. Plegat dins de cobertes que inclouen també: Vista panorámica de la Exposición de Barcelona en 1888; Plano general de la Exposición Universal 1888, 1: 5 000 Leopoldo Rovira y Deloupy
$title$

Mapa geológico y topográfico de la provincia de Barcelona: región primera ó de contornos de la capital detallada / dirigida por el canónigo Dr. D. Jaime Almera ; ejecutada y grabada por Eduardo Brossa

1 : 40000 1 Mapa, col. "Subvencionado por la Excma. Diputación de Barcelona". Almera, Jaume ; Brossa, Eduard ; Diputació de Barcelona
$title$

Plano general de Barcelona y sus alrededores, uit: Planos de Barcelona

1 : 4500 Barcelona : Antonio López
$title$

Barcelona

1 mapa. Servicio del Plano de la Ciudad
$title$

Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona y proyecto de su reforma y ensanche / el ingeniero de caminos, canales y puertos Ildefonso Cerdà ; Pedro Roca fecit (abril de 1861)

1 : 10000 1 mapa, b/n. Es copia del plano original aprobado por Real Orden de 7 de junio de 1859. Es copia reducida y comprobada. - Fonts: Soley, 598 ; Galera, Roca, Tarragó, 168. Cerdà, Ildefons ; Roca, Pere
$title$

Plano de los alrededores de la ciudad de Barcelona / Ildefons Cerdà

1 : 10000 1 mapa, b/n. Datat aproximadament al 1861. Topografia del pla de Barcelona que va ser la base sobre la que es va dibuixar el projecte d'eixample de Cerdà. - Exemplar entelat. - Fonts: Soley, 597 Cerdà, Ildefons
$title$

Mapa planimètric de Castellar del Vallès

1 : 25000 Instituto Geográfico y Estadístico (Espanya). Còpia feta pel Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya.
$title$

Barcelona

1 : 10000 1 Mapa, b/n. Imprès sobre paper tela. - Donació: Família Riudor Ajuntament de Barcelona. Pla de la Ciutat Seix y Barral
$title$

Pla de la ciutat de Barcelona 1:10 000

1 : 10000 1 Mapa. Donatiu Biblioteca del Museu de Ciències Naturals de la Ciutadella Ajuntament de Barcelona
$title$

Barcelona. 1:10 000 / Pla de la Ciutat

1 Mapa. Exemplars: MOD-5-3-3. - Donació: Família Riudor Ajuntament de Barcelona. Pla de la Ciutat
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile