Maps of Guang'an City

Maps of Guang'an City

$title$

Sui-ning

1 : 2500000 United States. Army Map Service. Army Map Service
$title$

Nei-chiang

1 : 2500000 United States. Army Map Service. Army Map Service
$title$

重慶府治全圖

重慶府治全圖 光绪十二年(1886年),張雲軒繪,版藏重庆捕署张宅 以传统舆图画法绘制的近代重庆城市地图。东起朝天门,西至浮图关,南为长江,北为嘉陵江。详细标绘了重庆府各衙署、会馆、巷道、寺庙、城门、牌楼等,绘制了楼台的具体形态,笔触精细、内容详尽。如右下图序记述,重庆地势“形如龟而活泼、颈似鹅以高扬”,该图视野开阔,在刻画了城市细节的同时,又生动地展示重庆的整体形态。 右下方有“岩田文庫”印,图中下都邮街和鸡街交汇处有贴签,上有“日本領事館”字样。 1图,墨刻本,中文,82 x 150 cm Harvard-Yenching | Rare Book | T 3094 2104 Oversize,Hollis Number:012108690 張雲軒繪
$title$

Ta-chu

1 : 2500000 United States. Army Map Service. Army Map Service
$title$

Ch'eng-tu

1 : 2500000 United States. Army Map Service. Army Map Service
$title$

Lang-chung

1 : 2500000 United States. Army Map Service. Army Map Service
$title$

China 1:250 000, Cheng-Tu

China 1 : 250,000. L500. Washington, D.C. : Army Map Service.
$title$

四川分縣詳圖

1 : 1500000 四川分縣詳圖 主要内容为四川全省县级行政区划图,标注县境内重要镇集和村镇,配有铁路、公路干线和电报站,有河流、无地形。彩图,中文标注,图幅为53.3 x 76 cm,比例尺1:1,500,000,经纬度范围E101°-110.3°;N28°-34°。 附有插图三幅:《四川省地形图》,以等高线和分层设色方式绘制四川省地形,彩图,中文标注,图幅为14.9*10.6cm,比例尺1:3600000,经纬度范围为E101.5°-110。5°;N28°-34°。《成都市区全图》,包含成都市区范围、街道、城墙、地名、河流等要素。彩色印刷,中文标注,图幅为16.9 x 13 cm,比例尺1:75000,经纬度范围为成都市区。《重慶市附近詳圖》,包含重庆市及周边巴县、江北县和北碚管理局等地的主要地名、河流和主要公路线等要素。彩色印刷,中文标注,图幅为16.9 x 13.8 cm,比例尺1:375000。 1图,彩色,中文,图幅53.3 x 76 cm,比例尺1:1,500,000。 Harvard-Yenching | Offsite Storage (HD) |3094 5654,Hollis Number:008724638
$title$

SVCHVEN, | IMPERII SINARVM | PROVINCIA | SEXTA.

Excudit Joannes Blaeu.
$title$

新繪四川全省明細輿圖

1 : 1500000 新繪四川全省明細輿圖 光緖三十三年(1907年),傅崇榘,成都:桂王橋北街圖書局 该图分4幅绘制了清末四川府级行政区划图,并对各地地名、资源等作了较为详细的标注。该图绘制的历史背景,一方面是清末新政,进行改革,另一方面是英国对四川的渗透不断加深。如作者在序言中所述,该图的绘制具有较强的救亡图存的色彩,也因此在图上标注了四川各地的矿产资源等信息。 此图是清末传统舆图向现代地图转变的产物,既带有现代地图的诸多要素,如指北针、比例尺、湖泊等深线、府级政区边缘渐变着色等,同时又保留了浓厚的传统舆图色彩,如河流的绘制方法、计里画方等。该图主要基于胡林翼《皇朝中外一统舆图》四川部分和骆秉章的《平蜀地图》进行绘制,并参考其他资料进行绘制。 附插图1幅:《新測攷訂四川成都省城內外街道全圖》,为成都城市街道简图。 1图4幅,刻本,彩色,中文,每幅166 x 83 cm,1:1,500,000 Harvard-Yenching | Rare Book | T 3064 0262,Hollis Number:009406337 傅崇榘 成都:桂王橋圖書局
$title$

新繪四川全省明細輿圖

1 : 1500000 新繪四川全省明細輿圖 光緖三十三年(1907年),傅崇榘,成都:桂王橋北街圖書局 该图分4幅绘制了清末四川府级行政区划图,并对各地地名、资源等作了较为详细的标注。该图绘制的历史背景,一方面是清末新政,进行改革,另一方面是英国对四川的渗透不断加深。如作者在序言中所述,该图的绘制具有较强的救亡图存的色彩,也因此在图上标注了四川各地的矿产资源等信息。 此图是清末传统舆图向现代地图转变的产物,既带有现代地图的诸多要素,如指北针、比例尺、湖泊等深线、府级政区边缘渐变着色等,同时又保留了浓厚的传统舆图色彩,如河流的绘制方法、计里画方等。该图主要基于胡林翼《皇朝中外一统舆图》四川部分和骆秉章的《平蜀地图》进行绘制,并参考其他资料进行绘制。 附插图1幅:《新測攷訂四川成都省城內外街道全圖》,为成都城市街道简图。 1图4幅,刻本,彩色,中文,每幅166 x 83 cm,1:1,500,000 Harvard-Yenching | Rare Book | T 3064 0262,Hollis Number:009406337 傅崇榘 成都:桂王橋圖書局
$title$

新繪四川全省明細輿圖

1 : 1500000 新繪四川全省明細輿圖 光緖三十三年(1907年),傅崇榘,成都:桂王橋北街圖書局 该图分4幅绘制了清末四川府级行政区划图,并对各地地名、资源等作了较为详细的标注。该图绘制的历史背景,一方面是清末新政,进行改革,另一方面是英国对四川的渗透不断加深。如作者在序言中所述,该图的绘制具有较强的救亡图存的色彩,也因此在图上标注了四川各地的矿产资源等信息。 此图是清末传统舆图向现代地图转变的产物,既带有现代地图的诸多要素,如指北针、比例尺、湖泊等深线、府级政区边缘渐变着色等,同时又保留了浓厚的传统舆图色彩,如河流的绘制方法、计里画方等。该图主要基于胡林翼《皇朝中外一统舆图》四川部分和骆秉章的《平蜀地图》进行绘制,并参考其他资料进行绘制。 附插图1幅:《新測攷訂四川成都省城內外街道全圖》,为成都城市街道简图。 1图4幅,刻本,彩色,中文,每幅166 x 83 cm,1:1,500,000 Harvard-Yenching | Rare Book | T 3064 0262,Hollis Number:009406337 傅崇榘 成都:桂王橋圖書局
$title$

新繪四川全省明細輿圖

1 : 1500000 新繪四川全省明細輿圖 光緖三十三年(1907年),傅崇榘,成都:桂王橋北街圖書局 该图分4幅绘制了清末四川府级行政区划图,并对各地地名、资源等作了较为详细的标注。该图绘制的历史背景,一方面是清末新政,进行改革,另一方面是英国对四川的渗透不断加深。如作者在序言中所述,该图的绘制具有较强的救亡图存的色彩,也因此在图上标注了四川各地的矿产资源等信息。 此图是清末传统舆图向现代地图转变的产物,既带有现代地图的诸多要素,如指北针、比例尺、湖泊等深线、府级政区边缘渐变着色等,同时又保留了浓厚的传统舆图色彩,如河流的绘制方法、计里画方等。该图主要基于胡林翼《皇朝中外一统舆图》四川部分和骆秉章的《平蜀地图》进行绘制,并参考其他资料进行绘制。 附插图1幅:《新測攷訂四川成都省城內外街道全圖》,为成都城市街道简图。 1图4幅,刻本,彩色,中文,每幅166 x 83 cm,1:1,500,000 Harvard-Yenching | Rare Book | T 3064 0262,Hollis Number:009406337 傅崇榘 成都:桂王橋圖書局
$title$

Suchuen, Imperii Sinarum Provincia Sexta. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 11, S. 100.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

Carte de la route de Tchhing Tou Fou a H'lassa

Lhasa (Čína) Berthe
$title$

滿洲支那全土明細地圖‧ 西南支の部

1 : 4000000 滿洲支那全土明細地圖‧西南支の部‧廣東附近 (南支ノ部) 昭和十三年[1938]11月15日,アトラス社 制图,东京:讀賣新聞社 发行 讀賣新聞社发行的这套《滿洲支那全土明細地圖》按地区分为8幅图,此图一面为《西南支の部》,即西南地区地图,包括川、陕、云、贵以及甘肃南部、青海东部、西康东部、广西西部等地区,比例尺1:4,000,000,经纬度约为E96°-110°; N22°-38°。另一面为《廣東附近 (南支ノ部)》,即华南地区图,包括广东和福建、江西、湖南等三省的南部,比例尺1:2,000,000,经纬度约为E110°-120°; N21°-27°。两图都在分层设色地形图上标注了详细的村镇地名。 插图1幅《海南島》,为海南岛地形图。 2图,彩色,日文,图幅51 x 36 cm,比例尺和经纬度范围各异。 Harvard-YenchingManchuguo J-0833;Hollis Number:014624010 アトラス社
$title$

Suchuen, Imperii Sinarum Provincia Sexta. [Karte], in: Novus atlas Sinensis, S. 102.

1 Karte aus Atlas Martini, Martino Blaeu, Joan
$title$

支那戰局圖

支那戰局圖 昭和十三年[1938]1月1日,东京:文藝春秋社 此图空间范围为长江以北、长城以南、青海以东的中国北方。虽从标题看是要展示中日战争形态,但图上除了标注城市的飞机场和无线电外,并无其他战局相关要素。政区图绘制较粗略,省以下政区仍标注道制,可见该图的底图信息陈旧。 1图,蓝白色,日文,图幅54.5 x 77.5 cm,无比例尺,经纬度约为E102°-123°; N29°-41°。 Harvard-YenchingManchuguo J-0820;Hollis Number:014622253 文藝春秋社
$title$

Xensi, Imperii Sinarum Provincia Tertia. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 11, S. 68.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

China, Flle. Sud.

1 : 5000000 Vivien St Martin, L.
$title$

Iunnan, Queicheu, Quangsi, et Quantung, Provinciae Regni Sinensis, Praefecturae dictae. hoc est Meridiem inter et Occidentalis sitae. [Karte], in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 6, S. 133.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

China

1 : 6000000 Čína východní Kartogr. Anstalt Freytag & Berndt
$title$

Suchuen; et Xenxi, Provinciae seu Praefecturae Regni Sinensis, Versus Caurum id est inter Occidentem et Septentrionem sitae. [Karte] , in: Novus atlas absolutissimus, Bd. 6, S. 130.

1 Karte aus Atlas Janssonius Offizin
$title$

China - East. Pergamon World Atlas.

1 : 5000000 Polish Army Topography Service
$title$

China, Flle. Nord.

1 : 5000000 Vivien St Martin, L.
$title$

117-118. China, Central and South. The World Atlas.

1 : 5000000 USSR (Union of Soviet Socialist Republics).
$title$

China-propria oder das eigentliche China

Čína Kiepert, Heinrich Kleinknecht
$title$

Map of China and the surrounding regions

1 : 45000 Bretschneider, E., 1833-1901 A. Iliin
$title$

REGNI SINAE vel SINAE PROPRIAE Mappa et Descriptio Geographica

1 : 5400000 Čína východní Hase, Johann Matthias Anville, Jean-Baptiste Bourguinon d' impensis Homan[n]ianorum Heredum
$title$

REGNI SINAE vel SINAE PROPRIAE Mappa et Descriptio Geographica

1 : 5400000 Čína východní Hase, Johann Matthias Anville, Jean-Baptiste Bourguinon d' impensis Homan[n]ianorum Heredum
$title$

Regni Sinae vel Sinae propriae mappa et descriptio geographica

1 : 5420000 Čína východní Hase, Johann Matthias Anville, Jean-Baptiste Bourguinon d' Homannianos Heredes
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile