Maps of Czech Republic

Maps of Czech Republic

$title$

Böhmen, Mähren, Österreich

1 : 2250000 Österreich Skizzenbuch
$title$

Republique Tchecoslovaque

$title$

Čechy, Morava a Slezsko

1 : 1900000 Česko Köke, Friedrich Eduard Hölzel
$title$

Cseh-Morvaország és Szilézia

1 : 1900000 Morava (Česko) Homolka, Josef Posner Károly Lajos és fia
$title$

Die Sudetenländer

1 : 750000 Sudety (Česko) Velhagen & Klasing
$title$

Země kor[uny české]

1 : 1000000 Česko Wagner, Jan Eduard F. Kytka
$title$

[Česko a Dolní a Horní Rakousko]

1 : 1000000 Dolní Rakousko (Rakousko)
$title$

Verkehrs-Karte von Oesterreich-Ungarn

1 : 1100000 Rakousko-Uhersko Bomsdorff, Th. v. Karl Prochaska
$title$

Verkehrs-Karte von Oesterreich-Ungarn

1 : 1100000 Rakousko-Uhersko Karl Prochaska
$title$

Země Koruny české

1 : 1000000 Brno-oblast (Česko) Wagner, Jan Eduard F. Kytka
$title$

Böhmen, Mähren, Schlesien und Erzherzogthum Österreich

1 : 1088000 Rakousko Bomsdorff, Th. von F.A. Brockhaus' Geogr-artist. Anstalt
$title$

Böhmen, Mähren, Schlesien und Erzherzogthum Österreich

1 : 1090000 Rakousko Bomsdorff, Th. von Karl Prochaska
$title$

Sachsen, Schlesien, Böhmen, Mähren, Ober- u. Nieder-Österreich

1 : 1900000 Dolní Rakousko (Rakousko) Kocen, Blaž Eduard Hölzel
$title$

Mapa železnic Čech, Moravy, Slezska a sousedních zemí

1 : 1100000 Dolní Rakousko (Rakousko) Tolman, Břetislav komissí L. Pospíšila
$title$

Mapa cukrovarů a raffinerií Rakousko-Uherska

1 : 600000 Halič (Polsko a Ukrajina) Zikmund, V. V. Zikmund
$title$

Die Sudetenländer nach dem 20. November 1938

1 : 750000 Sudety (Česko) Velhagen & Klasing
$title$

Mapa železnic Čech, Moravy a Slezska

$title$

Politické rozdělení Československé republiky

Vojenský zeměpisný ústav
$title$

Karten - Skizzen für die Schul - Praxis

$title$

Böhmen, Mähren & Schlesien

1 : 1000000 Dolní Rakousko (Rakousko) Heymer, O. Boose, P. der Geogr. Anstalt von Wagner & Debes
$title$

Český stát v letech 1742 - 1918

$title$

Geschäfts- und Reisekarte von Böhmen, Mähren & Schlesien und den angrenzenden Ländern

1 : 600000 Rakousko Erben, Josef Karl Janský
$title$

Geschäfts- und Reisekarte von Böhmen, Mähren & Schlesien und den angrenzenden Ländern

1 : 600000 Rakousko Erben, Josef Karl Janský
$title$

Geschäfts- und Reisekarte von Böhmen, Mähren & Schlesien und den angrenzenden Ländern

1 : 600000 Rakousko Erben, Josef Karl Janský
$title$

Sudetenland

1 : 600000 Sudety (Česko) Kartogr. Anstalt G. Freytag & Berndt
$title$

Carte Generale d'Allemagne

1 : 1300000 Mollova mapová sbírka Eisenschmidt, Johann Caspar Julien, Roch Joseph
$title$

Bohemia & Moravia

1 : 960000 Česko Lizars, D. D. Lizars
$title$

Verkehrs-Karte von Böhmen, Mähren, Schlesien, Erzh. Oesterreich und den angrenzenden Landestheilen

1 : 1070000 Rakousko Bomsdorff, Th. von Karl Prochaska
$title$

Jüngeres Neolithikum

Böhmen, Mähren, Archäologie
$title$

Cestovní mapa železniční pro země Koruny české

1 : 800000 Slovensko Loutocký, Josef J. Loutocký
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile