Maps of Netherlands

Maps of Netherlands

$title$

[Kaart], uit: [Afstandenkaart Nederland]

1 : 3000000 Annotatie: Met reclame: Antivries "Naarden" in Uw radiator beteekent zonder vriesschade 's winters te kunnen blijven rijden; Annotatie geografische gegevens: Geperforeerde kaart met verschuifbare afstandentabel [S.l. : s.n.]
$title$

Schetskaart van Nederland : ten gebruike bij luchtbeschermings-oefeningen in het bijzonder voor den Gemeentelijken Waarschuwings- en Alarmeeringsdienst, zoowel als voor de bevolking / ontworpen naar aanwijzingen van: J.H. van Riessen

1 : 400000 Annotatie: Boven en onder de kaart advertenties betreffende bescherming bij calamiteiten; Annotatie geografische gegevens: Legenda J.H. van Riesen De Bilt : Uitg. Comp. "De Branding"
$title$

Graphische voorstelling van de percentsgewijze verhouding der Israëlieten (Nederlandsche en Portugeesche) tot de totale bevolking in iedere gemeente van Nederland op 31 december 1920 = Tableau graphique de la proportion en pourcents des Israélites (Néerlandais et Portugais) du total de la population de chaque commune des Pays-Bas au 31 décembre 1920

1 : 400000 titelvariant: Tableau graphique de la proportion en pourcents des Israélites (Néerlandais et Portugais) du total de la population de chaque commune des Pays-Bas au 31 décembre 1920; Annotatie: Gecorrigeerde grafiek rechtsonder op blad geplakt: Procentsgewijze verhouding der Nederlandsche en Portugeesche Israëlieten tot de totale bevolking in geheel Nederland bij de onderscheidene volkstellingen [S.l. : Topographische Inrichting]
$title$

Kaart voor de luchtbescherming in Nederland, ten dienste van de bevolking / naar aanwijzing van J.H. van Riesen

1 : 400000 Annotatie: Premie-uitg. van de Nieuwe Rotterdamsche Courant en Het Vaderland; Annotatie geografische gegevens: Drie maatstroken voor het vaststellen van vliegsnelheden; Kaart geeft o.a. luchtvaartterreinen (te land en te water) en noodlandingsterreinen aan; Verklaring (legenda) J.H. van Riesen [S.l.] : Nieuwe Rotterdamsche Courant ; [etc.]
$title$

Kompas gemeentekaart van Nederland / bijgewerkt tot 1 november 1941

1 : 400000 titelvariant: Gemeentekaart van Nederland; Annotatie: Rechtsonder registratienummer (uit de Tweede Wereldoorlog): K 1148; Alphabetisch register; Annotatie geografische gegevens: Legenda ['s-Gravenhage : Kompas]
$title$

Kaart van Nederland, aanwijzende de oude bewoners en plaatsen, verdeeling in gouwen, waar Germaansche en Romeinsche oudheden gevonden zijn enz. / [G.A. Stratingh] ; lith. Atel. v. J. Jaeger

1 : 520000 titelvariant: Aloude staat en geschiedenis des vaderlands; Annotatie geografische gegevens: Schaalstokken; Legenda Gozewinus Acker Stratingh 1804-1876; Carl Friedrich Julius Jaeger 1815- Groningen : bij R.J. Schierbeek / (Groningen : Atel. v. J. Jaeger)
$title$

Nederland / door S.P. van Dorp & J. van Dijk

1 : 900000 Annotatie geografische gegevens: De kaart geeft de plaatsen waar Christelijke scholen zijn gevestigd Dorp, S. P. van; Dijk, J. van (fl. 1896) [S.l. : s.n.] / (Leiden : P.J. Mulder)
$title$

Administratieve kaart van Nederland : 1854.

1 : 800000 Enschede : B.B. Blijdenstein
$title$

Koningrijk der Nederlanden naar het verdrag van den 19 April 1839, met aanwijzing der afstanden en der natuurlijke bijzonderheden

1 : 450000 uitgeg. door D. Raes. [S.l.] : [s.n.]
$title$

Nieuwe kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 400.000

1 : 400000 vervaardigd naar de Topographische en militaire kaart van het Ministerie van Oorlog onder toezigt van P.H. Witkamp door J. Smulders & Cie. s Hage : J. Smulders & Cie
$title$

[Kaart], uit: Nederland / ontworpen en geteekend door J. Kuijper ; kopergravure door Van Baarsel & Tuyn

1 : 675000 titelvariant: Kaart van Nederland; Annotatie: Omslagtitel: Kaart van Nederland Kuyper, Jacob; Van Baarsel & Tuyn Leeuwarden : Hugo Suringar
$title$

De Nederlanden

1 : 800000 ontworpen en geteekend door J. Kuijper J.C. Zurcher sculps. Amsterdam : C.F. Stemler
$title$

Spoor- en tramwegkaart van Nederland

1 : 400000 door Jhr. C. R. T. Kraijenhoff, Adj. Inspecteur b/d Maatij t. Expl. v. Staatsspoorwegen. 's-Gravenhage : Smulders
$title$

Handelskaart van Nederland / naar de nieuwste officiëele gegevens bewerkt

1 : 320000 Annotatie: Aangeboden door: Chocolade- Suikerwerk- en Dropfabrieken van Jurriën Veldkamp, Groningen; Met lijst van overzeese bootlijnen; Met aantekeningen in (kleur)potlood; Annotatie geografische gegevens: De kaart toont vestigingen van Kamers van Koophandel [S.l. : s.n.] / (Deventer : Drukkerij De ijsel)
$title$

Holland.

1 : 1330560 Tallis, J. & F.
$title$

Nieuwe kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 200.000

1 : 200000 vervaardigd naar de Groote Topographische Kaart van het Ministerie van Oorlog onder toezigt van E. Olivier Dz. en P.H. Witkamp, door J. Smulders & Cie. 's Hage, lithographen van Z.M. den Koning. Amsterdam : C.L. Brinkman
$title$

Gemeentenkaart van Nederland : met aanduiding van de plaats, waar de zetel van het gemeentebestuur (gemeentehuis of secretarie) is gevestigd, de spoor- en tramwegen, alsmede de telegraphische en telephonische verbindingen / vervaardigd onder toezicht van ... J. de Waal

1 : 400000 Annotatie: Met overzicht van het aantal inwoners per gemeente 's Hage : Smulders
$title$

Kaart der driehoeksmetingen van het Koningrijk der Nederlanden

1 : 600000 Annotatie: Een gev. uitg. van de kaart is opgenomen in: Meetkunstige beschrijving van het Koninkrijk der Nederlanden, bevattende de getallenwaarden, gebruikt bij de zamenstelling van de Topographische en militaire kaart van het Rijk / door het Topographisch Bureau. - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1861; Annotatie geografische gegevens: Schaalstok: 60 Ned. Mijlen [S.l. : Ministerie van Oorlog, Topogr. Bureau]
$title$

Kaart der woeste gronden in Nederland / bewerkt door H. Blink ; uitgegeven door de afdeeling Amsterdam der Nederlandsche Heidemaatschappij, met subsidie van het hoofdbestuur

1 : 400000 Annotatie: Verkrijgbaar bij H. Gerlings te Amsterdam; Met lijst: Gemeenten, waar de uitgestrektheid der woeste gronden 30 en meer procent van de totale oppervlakte bedraagt; Annotatie geografische gegevens: Legenda Hendrik Blink 1852-1931; Nederlandsche Heidemaatschappij. Afdeeling Amsterdam [Amsterdam : Afdeeling Amsterdam der Nederlandsche Heidemaatschappij] / ('s-Gravenhage : lithographie en kleurendruk van J. Smulders & C°.)
$title$

Nederland : Schaal van 1:817.000

1 : 817000 Seyffardt's Boekhandel Amsterdam : Seyffardt's Boekhandel
$title$

Nieuwe etappe-kaart van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 200,000

1 : 200000 vervaardigd op het Topographisch Bureau van het Departement van Oorlog 1848 verkrijgbaar gesteld bij de Erven Doorman te 's-Gravenhage. [Den Haag] : Topographisch Bureau
$title$

Het Koningrijk der Nederlanden, verdeeld in provincien, arrondissementen en kantons

1 : 460000 uit de nieuwste bronnen zamengesteld en gegraveerd door Van Baarsel & Tuyn. Amsterdam : bij Frans Buffa & Zonen
$title$

Nederland 1860-1874 (verzamelkaart), uit: Sterfte-atlas van Nederland over 1860-1874 / [uitgave van de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst]

titelvariant: Sterfte-atlas van Nederland; Annotatie: Alleen kaartbijlage aanwezig Pieter Harmen Witkamp 1816-1892; Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst Amsterdam : van Rossen
$title$

Koningryk der Nederlanden naar het verdrag van den 19 april 1839

1 : 630000 Lucembursko Raes, D. D. Raes
$title$

Kaart van het Koninkrijk der Nederlanden : bevattende gegevens betreffende het leger November 1913 / Topographische Inrichting

1 : 400000 Annotatie: Ondertitel op de kaart geplakt, alsmede het symbool voor de luchtvaartafdeling in de legenda, en verschillende fragmenten van de kaart; Onder de titel staat: Bij deze kaart hoort een afzonderlijk overzicht; Bijlage: No. 74 Gegevens betreffende het leger en de landweer, November 1913 (Behoort bij de zogenaamde Emplacementskaart); Bijlage ontbreekt; Annotatie geografische gegevens: Verklaring der teekens en kleuren Topographische Inrichting, 's-Gravenhage ['s Gravenhage : Topographische Inrichting]
$title$

Spoor- en tramwegkaart van Nederland / door C.R.T. Kraijenhoff

1 : 400000 Annotatie: Met situatieschetsen van de spoorwegstations te Rotterdam, 'De Vork', Nijmegen, Utrecht, Deventer, Baarn, Amersfoort, Hengelo en Amsterdam; Met namen en zetels der tram- en lokaalspoorwegen Kraijenhoff, C. R. T. 's-Gravenhage : Smulders
$title$

Het Koningrijk der Nederlanden, verdeeld in provincien, arrondissementen en kantons

1 : 460000 uit de nieuwste bronnen zamengesteld en gegraveerd door Van Baarsel & Tuyn. Amsterdam : bij Frans Buffa & Zonen
$title$

Het Koninkrijk der Nederlanden / bew. door I. Dornseiffen ; get. door E. de Geest

1 : 425000 Dornseiffen, I.; Geest, E. de Amsterdam : Seyffardts Boekhandel
$title$

Scheepvaartwegen in Nederland : overzichtskaart / Top. Inrichting

1 : 400000 Annotatie: [Register] Scheepvaartwegen in Nederland, rivieren, kanalen; Annotatie geografische gegevens: Verklaring der teekens (legenda) Topographische Inrichting, 's-Gravenhage ['s Gravenhage : Topographische Inrichting]
$title$

Overzichtskaart van den Topographischen atlas van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200.000

1 : 1000000 titelvariant: Bladwijzer van den Topographischen atlas van het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200.000; Topographische atlas van het Koningrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200.000; Annotatie: Omslagtitel: Bladwijzer van den Topographischen atlas van het Koninkrijk der Nederlanden op de schaal van 1:200.000 ['s-Gravenhage : Topographische Inrichting]
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile