Maps of Berkelland

Maps of Berkelland

$title$

34 Groenlo, uit: Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden / vervaardigd door de officieren van den Generale Staf ; en gegraveerd op het Topographisch Bureau, van het Ministerie van Oorlog

1 : 50000 titelvariant: TMK; Annotatie: Met bladwijzer op schaal 1:600.000. - 1915; Met Verklaring van de topographische en militaire kaart van het Koninkrijk der Nederlanden. - 1910; Bd. 1: titelblad, bladwijzer, verklaring, bladen 1 t/m 32; Bd. 2: bladen 33 t/m 62 Generale Staf, Nederland; Ministerie van Oorlog. Topographisch Bureau ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog]
$title$

304. Vreden.

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

Composite: 304. Vreden.

1 : 100000 Reichsamt fur Landesaufnahme
$title$

6de blad, uit: Topographische kaart van de provincie Gelderland / vervaardigd door W. Kuyk Jzn. ; op steen gegrav. door A. Bayly en J.M. Huart ; gelithogr. door J.M. Huart

1 : 50000 titelvariant: Kaart der provincie Gelderland; Annotatie: Omslagtitel: Kaart der provincie Gelderland; Vervaardigd in opdracht van de Staten van Gelderland; Met register van trigonometrische punten (bl. 4) en bladwijzer (bl. 5) W. Kuyk Jzn fl. 1843; Bayly, A.; Huart, J. M. [S.l. : s.n.]
$title$

[Kaart], uit: Rijwielpadenkaart van de Streekvereeniging voor Vreemdelingenverkeer "Graafschapsche Bosschen en Kasteelen" : omvattende de gemeenten Zutphen, Warnsveld, Gorssel, Laren, Lochem, Borculo, Ruurlo, Hengelo (Gld.) en Vorden

1 : 50000 Annotatie: Gedateerd a.d.h. van de aanleg van het Twente Kanaal (voltooid in 1936); In omslag: lijst van bezienswaardigheden Streekvereeniging voor Vreemdelingenverkeer "Graafschapsche Bosschen en Kasteelen" (Cartograaf, Uitgever) [Plaats van uitgave niet vastgesteld : Streekvereeniging voor Vreemdelingenverkeer "Graafschapsche Bosschen en Kasteelen]
$title$

[Kaart], Behoort bij het ontwerp van wet tot ontginning van steenzout bij Buursse (gem. Haaksbergen) / Topographische Inrichting

1 : 25000 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1916-1917, nr. 376; Annotatie geografische gegevens: Ondergrond: Chromo-topographische kaart 1:25.000 Topographische Inrichting ['s-Gravenhage : Topographische Inrichting]
$title$

[Kaart], Behoort bij het ontwerp van wet tot ontginning van steenzout bij Buursse / Topographische Inrichting

1 : 25000 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1917-1918, nr. 328; Annotatie geografische gegevens: Ondergrond: Chromo-topographische kaart 1:25.000 Topographische Inrichting ['s-Gravenhage : Topographische Inrichting]
$title$

Meßtischblatt 3806 : Wennewick, 1940

1 : 250000 Wennewick. - Aufn. 1895, hrsg. 1896, bericht. 1939. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1940. - 1 Kt.
$title$

Meßtischblatt 2138 : Vreden, 1906

1 : 250000 Vreden. - Aufn. 1895, hrsg. 1897, einz. Nachtr. 1906. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1906. - 1 Kt.
$title$

Germany 1:25,000, Vreden

Germany 1:25,000 , Series GSGS 4414. Great Britain. War Office. [London] : War Office
$title$

Germany 1:25,000, Alstatte

Germany 1:25,000 , Series GSGS 4414. Great Britain. War Office. [London] : War Office
$title$

Meßtischblatt 3807, Preuß. 2072 alt : Alstätte, 1939

1 : 250000 Alstätte. - Aufn. 1895, hrsg. 1897, bericht. 1939. - 1:25000. - [Berlin]: Reichsamt für Landesaufnahme, 1939. - 1 Kt.
$title$

GROLLA OBSESSA et CAPTA | ab ORDINIBVS FOEDERATIS, | Exercitus Duce Ill.mo Principe MAURITIO | Arausionensium Principe, Comite NASSOVIO, etc. | Anno MDXCVII.

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van uitbreiding van het stationsemplacement Neede

1 : 12500 titelvariant: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal; Annotatie: Bijlage bij: Bijlagen van het verslag der handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zitting 1914-1915, nr. 237 [S.l. : s.n.] / (Den Haag : Van Langenhuysen)
$title$

Grolla / [Nicolaes van Geelkercken]

1 : 8000 Nicolaes van Geelkercken -1656 [S.l. : s.n.]
$title$

GROLLA

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

GROLLA | OBSESSA ET EXPVGNATA | ab Illustrißimo | FRIDERICO HENRICO | Principe Arausionensium, | Comite Nassaviæ etc. | Auspiciis D.D. Ordinum Belgii | Confoederati

In castris ad amußim delineavit Theodorus Niels, apud | Illustrißimum Principem rerum quæ fortificationem | concernunt curam habens. Jan Blaeu.
$title$

11, uit: Topografische atlas van het Koninkrijk der Nederlanden

Annotatie: Map met 19 losse krt. schaal 1:200.000 en 1 bladwijzer schaal 1:1.000.000 ['s-Gravenhage : Ministerie van Oorlog, Topografisch Bureau]
$title$

16. Twenthe, uit: Geologische kaart van Nederland / door W.C.H. Staring ; bew. aan de Topographische Inrichting

1 : 200000 Winand Carel Hugo Staring 1808-1877; Topographische Inrichting, 's-Gravenhage 's-Gravenhage : Belinfante
$title$

16. Twenthe, uit: Geologische kaart van Nederland / door W.C.H. Staring ; bew. aan de Topographische Inrichting

1 : 200000 Winand Carel Hugo Staring 1808-1877; Topographische Inrichting, 's-Gravenhage 's-Gravenhage : Belinfante
$title$

16. Twenthe, uit: Geologische kaart van Nederland : schaal van 1:200.000 / door W.C.H. Staring ; uitgevoerd door het Topographisch Bureau van Oorlog ; uitgegeven op last van Zijne Majesteit Den Koning

Annotatie: Impressum ontleend aan omslag; Kaart "Nederland de dijken weggedacht" [kaart 25] en kaart 13 (bladwijzer) vermelden het jaar 1869; Kaart 'Limburg en de Hesbaije' (bladnr. 26) vermeldt het jaar 1868; Blad 5/9 ontbreekt Topographische Inrichting, 's-Gravenhage; Topographisch Bureau Haarlem : A.C. Kruseman
$title$

83. Bentheim, uit: Topographische Uebersichtskarte des Deutschen Reiches / herausgegeben v. d. Kartogr. Abt. d. Königl. Preuß. Landesaufnahme

1 : 200000 titelvariant: Topogr. Übersichtskarte des Deutschen Reiches; Annotatie: Titel boven bladen ook: Topogr. Übersichtskarte des Deutschen Reiches; Annotatie geografische gegevens: Op elk blad twee maatstokken: 10 Kilometer = 5,5 cm; 1 geogr. Meile = 3,6 cm; Legenda onder op elk blad Königlich Preußische Landesaufnahme. Kartographische Abtheilung [S.l : Königlich Preußische Landesaufnahme, Kartographische Abtheilung]
$title$

ZVTPHANIA | COMITATVS, | sive | Ducatus Gelriæ | TETRARCHIA | Zutphaniensis

[Amsterdam : Joan Blaeu]
$title$

$title$

Nieuwe kaart van 't kwartier Zutphen

1 : 175000 J. Keizer fecit 1741. Uitgegeven te Amsterdam : by Isaak Tirion
$title$

16me Oldenzaal, uit: Nouvelle carte de la Hollande, d'après Kraijenhoff et les meilleures cartes connues / Établissement Géographique de Bruxelles, fondé par Ph. Vander Maelen

1 : 117000 Annotatie: De bladen zijn genummerd 1-24. De bladen 2 t/m 24 hebben elk een afzonderlijke titel. Blad 5 bevat: Triangulations et positions. Blad 9 bevat: Plan d'Amsterdam; De kaartbladen 1, 5, 9 en 24 zijn niet ingekleurd; Van kaartblad 24 is een extra (ingekleurd) exempl. aanwezig; Annotatie geografische gegevens: 2 schaalstokken: 5 Echelle de 5 lieues de 20 au degré ... (= 23,2 cm) en 7380 Echelle de 5 lieues de 20 au degré ... (= 23,2 cm); Legenda; Met indexkaart: Carte d'assemblage Philippe Marie Guillaume Vander Maelen 1795-1869; Établissement Géographique de Bruxelles Bruxelles : Établissement Géographique
$title$

Bl. 20 Zutphen, 1928, uit: Atlas A.N.W.B.

1 : 200000 titelvariant: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Wielrijders-atlas van Nederland; Annotatie: Titel op bladwijzer: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Titel op legendablad: Wielrijders-atlas van Nederland; Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Annotatie geografische gegevens: De serie bestaat uit 36 bladen ANWB ['s-Gravenhage : A.N.W.B.]
$title$

Bl. 20 Zutphen, 1904, uit: Atlas A.N.W.B.

1 : 200000 titelvariant: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Wielrijders-atlas van Nederland; Annotatie: Titel op bladwijzer: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Titel op legendablad: Wielrijders-atlas van Nederland; Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Annotatie geografische gegevens: De serie bestaat uit 36 bladen ANWB ['s-Gravenhage : A.N.W.B.]
$title$

Bl. 20 Zutphen, 1907, uit: Atlas A.N.W.B.

1 : 200000 titelvariant: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Wielrijders-atlas van Nederland; Annotatie: Titel op bladwijzer: Atlas van Nederland van den A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland; Titel op legendablad: Wielrijders-atlas van Nederland; Voor aanwezige bladen zie overzichtsblad; Annotatie geografische gegevens: De serie bestaat uit 36 bladen ANWB ['s-Gravenhage : A.N.W.B.]
$title$

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile