Maps of Thailand

Maps of Thailand

$title$

[Overzichtskaart van den Oost-Indischen Archipel]. Bl. I

1 : 2500000 Annotatie: Overige bladen (II-VI) ontbreken [Batavia : Topographische Inrichting]
$title$

Farther India.

1 : 4000000 John Bartholomew & Co.
$title$

Nieuwe kaart van het eyland Sumatra

1 : 3000000 verb. door François Valentijn [S.l.] : J. van Braam et G. Onder de Linden exc.
$title$

Reduzirte Karte vom Chinesischen Meere.

Jihočínské moře Berghaus, Heinrich Karl Wilhelm Horsburgh, James J. Perthes
$title$

Partie de Camboge. Asie 110.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Geologische overzichtskaart van het schiereiland Malakka en omgeving = Geological map of British Malaya / J.B. Scrivenor

Landsdrukkerij Batavia [Weltevreden (Batavia) : Landsdrukkerij]
$title$

Sumatra North

Survey India Offices (H.L.O.) [S.l.] : Survey India Offices (H.L.O.)
$title$

Presqu'ile de Malacca. Oceanique no. 12.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Kaart van Noord Sumatra : Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheeden, Noordelijke gedeelten van de Res.n Tapanoeli en Sumatra's Oostkust, en de onafhankelijkeBatak Landen / [door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

6. Noord Sumatra, uit: Atlas van Nederlandsch Oost-Indië / samengest. door Topographisch Bureau te Batavia van 1897-1904

Annotatie: Omgewerkte versie van: Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië / naar de nieuste bronnen samengest. door J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff. - 's-Gravenhage : Topographische Inrichting, [ca. 1885] Topographisch Bureau, Batavia 's-Gravenhage : Topographische Inrichting
$title$

Indo-China and Siam 1:1,000,000, Geology (Sheet 3 - South)

Geology, Indo-China and Siam 1:1,000,000 , Series GSGS 4555A. Great Britain. Inter-service Topographical Dept. [S.l.] : Inter-Service Topographical Department
$title$

British Possessions In The Indian Seas.

Fullarton, A. & Co.
$title$

Carte routière de la Cochinchine et du Cambodge

1 : 1000000 Office local du tourisme au Cambodge Phnom-Penh : Société d'éditions Khmer
$title$

Schetskaart van het Rijk Atjeh en van de aangrenzende landstreken van Sumatra / Top[ographisch] Bureau ; lith. H.A.T. den Doop

Topographisch Bureau, Batavia [Batavia] : Top[ographisch] Bureau
$title$

Isthme de Kraw. Asie 109.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

Cultuurgebied Oostkust van Sumatra / uitgegeven door de A.V.R.O.S. ; herziening 1928-1929 door J.F.J. van Bijlevelt

Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (AVROS) [Medan] : A[lgemeene] V[ereeniging van] R[ubberplanters ter] O[ostkust van] S[umatra]
$title$

Rubber-estates on the east-coast of Sumatra

1 : 600000 [Verlag nicht ermittelbar]
$title$

Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden / bewerkt door het Encyclopaedisch Bureau, 1916

Encyclopedisch Bureau Batavia [Batavia] : Encyclopedisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van Atjeh en Onderhoorigheden / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Carte forestière du Cambodge

1 : 1000000 Indochine. Inspection générale de l'agriculture, de l'élevage et des forêts [Hanoï ?] : Service géographique de l'Indochine
$title$

Automobielkaart van Noord-Sumatra / samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club

Koninklijke Vereeniging Java Motor Club Semarang Semarang : Koninklijke Vereeniging Java Motorclub
$title$

Partie, Sumatra. Oceanique no. 11.

1 : 1641836 Vandermaelen, Philippe, 1795-1869
$title$

North Sumatra : Tactical Pilotage Chart

[London] : Ministry of Defence United Kingdom
$title$

Medan / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Singapore / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Routekaart Medan - Pakanbaroe

[S.l. : s.n.
$title$

Kaart van het Gouvernement Oostkust van Sumatra : aangeboden door de Deli Spoorweg Maatschappij

Deli Spoorweg Maatschappij Medan [Medan] : Deli Spoorweg Maatschappij
$title$

Gouvernement Oostkust van Sumatra / Bewerkt door het Encyclopaedisch bureau 1917

Encyclopaedisch Bureau Batavia Bat[avia] : Top[ografische] Inr[ichting]
$title$

Overzichtskaart van den weg Medan-Padang / samengesteld door den Deli Automobiel Club

Deli Automobiel Club Medan [Medan] : Deli Automobiel Club
$title$

Overzichtskaart van den weg Medan-Padang / samengest. door de Deli Automobiel Club

Deli Automobiel Club Medan [Medan] : Deli Automobiel Club
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile