Maps of Jawa Timur

Maps of Jawa Timur

$title$

Java en Madoera

1 : 1434000 Kuyper, J. Hugo Suringar
$title$

Geologische overzichtskaart van Java en Madoera

1 : 500000 Ost-Blatt Verbeek, R. D. M. Joh. G. Stemler Cz.
$title$

Oost-Java bijgewerkt tot 1 November 1935 / Reproductiebedrijf Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Topografische Dienst
$title$

Oost-Java / Topografische Dienst

Topografische Dienst Batavia Batavia : Reproductiebedrijf Topografische Dienst
$title$

Kaart van Oost-Java : Derde militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort en J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Overzichtskaart der spoor- en tramwegen in Midden-Java / Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij

Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij [Semarang] : Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij
$title$

Vulkan Karte von Ost Java

1 : 1300000 Jáva (Indonésie)
$title$

Pasoeroean / Survey of India

Survey of India [S.l.] : Survey of India
$title$

Kaart van het eiland Madura en de oosthoek van het eiland Java / door Js. van den Bosch ; gegraveerd door C. van Baarsel en Zoon

C. van Baarsel en Zoon s-Gravenhage ; Amsterdam : Gebroeders van Cleef
$title$

Schetskaart der expeditie van Anthonio Hurdt in Java's binnenland

['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

[Wegenkaart van Midden-Java]

[S.l. : Opmetingsbureau van het Militair Bestuur op Java]
$title$

Ost-Java

1 : 1000000 Schulze, F. [s.n.]
$title$

Kaart der landbouw-ondernemingen in Oost-Java : (Soerabaja, Kediri, Pasoeroean, Probolinggo en Besoeki) / bewerkt naar de oorspronkelijke teekeningen van den heer H.Ph.Th. Witkamp ; uitgave van J.H. de Bussy Amsterdam, 1892

Amsterdam : J.H. de Bussy
$title$

Java

['s-Gravenhage : Martinus Nijhoff]
$title$

Kaart van Midden-Java : Tweede militaire afdeeling / [door J.W Stemfoort e J.J. ten Siethoff ; gereproduceerd op last van het Departement van Koloniën, aan de Topographische Inrichting te 's-Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein]

Ministerie van Koloniën Den Haag s-Gravenhage : Departement van Koloniën
$title$

Kaart van een gedeelte van het Eiland Java : uitgemaakt hebbende het tooneel van den oorlog van 1825-1830 / door L.M. Lange. Majoor bij het Nederl[andsch] Ind[isch] Leger, Ridder der Militaire Willems Orde ; geteekend en op 61/4 verkleind door H. Hama, Gead. Landmeter

$title$

Kaart van een spoorweg tusschen Madioen en Soerakarta

Amsterdam : De Bussy
$title$

Overzicht Wegennet Midden-Java : afstandskaart / getekend door C.J. Schalks, 26-06-[19]47

Semarang : O.I.D.
$title$

Oost Java = East Java / Reproductiebedrijf Top[ografische] Dienst, Batavia

Topografische Dienst Batavia Batavia : Officieële Vereeniging voor Toeristenverkeer in Nederlandsch Indië
$title$

Samarang - Joana : overzichtskaart / Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij

Stoomtram-Maatschappij Semarang [Semarang] : Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij
$title$

Samarang Joana Stoomtram Maatschappij overzichtskaart / Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij, mei, 1902

Samarang Joana Stoomtram Maatschappij Semarang [Semarang] : Samarang-Joana Stoomtram-Maatschappij
$title$

Overzichtskaart van de residentie Madioen / Topografische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topografische Inrichting
$title$

Kaart van de Residentie Soerabaja / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

t Vorstendom of Landschap Balamboang

[te Dordrecht : by Joannes van Braam]
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Besoeki / Topographisch Bureau

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Kaart van de Residentie Samarang = Gambaripoen siti ing Karesidenan Samarang / door H.Ph.Th. Witkamp = jasanipoen toewan H.Ph.Th. Witkamp ; Abdullah Mohamed Hamerodin del. ; R. Roobol en L.G. Kierdorff grav[ure], Maart 1886

Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Amsterdam Leiden : E.J. Brill
$title$

Irrigatie-Afdeeling Serang : (bedoeld wordt Semarang)

$title$

Overzichtskaart van de Residentie Pasoeroean / Topographische Inrichting

Topographische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
$title$

Kaart der Residentie Besoeki / Topographisch Bureau te Batavia, april 1887

Topographisch Bureau Batavia Batavia : Topographisch Bureau
$title$

Overzichtskaart van de Residentie Semarang / Topographische Inrichting

Topografische Inrichting Batavia Batavia : Topographische Inrichting
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile