Maps of Ledenice

Maps of Ledenice

$title$

Zborow - c9182-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zborow - c9182-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zborow - c9182-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zborow - c9182-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zborow - c9182-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zborow - c9182-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zborow - c9182-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zborov o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Mapy činžovních pozemků IV. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Doudleby, Hodovice, Ledenice, Miletín, Nový Dvůr, Petrovice, Štěpánovice, Zborov 1

$title$

Mapa rozdělení pozemků dvora Mysletín po 1. pozemkové reformě, s vyznačením meliorací 1

1 : 5760
$title$

Geometrický plán dvora Mysletín se všemi přilehlými pozemky 1

$title$

Geometrický plán dvora Zborov,zborovské myslivny, dominikálních domků a přilehlých činžovních pozemků 1

$title$

Mapy činžovních pozemků IV. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Doudleby, Hodovice, Ledenice, Nový Dvůr, Zborov, Zvíkov 1

$title$

Zborov o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Mapy činžovních pozemků IV. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Dolní Miletín, Doubravice, Doudleby, Hodovice, Horní Miletín, Ledenice, Nový Dvůr, Petrovice, Slavošovice, Štěpánovice, Zborov 1

$title$

Mapy činžovních pozemků IV. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Dolní Miletín, Doubravice, Doudleby, Hodovice, Horní Miletín, Ledenice, Nový Dvůr, Petrovice, Slavošovice, Štěpánovice, Zborov 1

$title$

Mapy činžovních pozemků IV. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Doudleby, Hodovice, Ledenice, Nový Dvůr, Zborov, Zvíkov 1

$title$

Mapy činžovních pozemků IV. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Dolní Miletín, Doubravice, Doudleby, Hodovice, Horní Miletín, Ledenice, Nový Dvůr, Petrovice, Slavošovice, Štěpánovice, Zborov 1

$title$

Mapy činžovních pozemků IV. sekce třeboňského velkostatku pro obce: Ledenice, Zaliny, Jílovice, Petrovice, Doudleby, Hodovice, Nový Dvůr, Hůrka, Zborov, Borovany, Hluboká u Borovan, Štěpánovice, Slavošovice, Horní Miletín 1

1 : 2880
$title$

Ledenice o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

Geometrický plán rybníků Mlýnský, Prostřední, Pilný, zborovského mlýna a přilehlých činžovních pozemků 1

$title$

Mapa pozemků dvora Zborov-parerga 1

$title$

Mapa trvale změněných hranic kultur při dvoře Mysletín 1

1 : 2880
$title$

Porostní mapa polesí Zborov 1

$title$

Porostní mapa polesí Zborov 1

1 : 15000
$title$

Porostní mapa polesí Zborov 1

1 : 10000
$title$

Porostní mapa polesí Zborov 1

1 : 10000
$title$

Situační plán silnice z Ledenic do Záluží 1

$title$

Ledenice o. České Budějovice 1

1 : 2880
$title$

České Ohrazení, berní okres České Budějovice, země Česká

1 : 2880 Ohrazení (Ledenice, Česko) Reprodukční ústav Ministerstva financí
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile