Maps of Zbelítov

Maps of Zbelítov

$title$

Zbelitow - c9171-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Zbelitow - c9171-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Náčrty trigomometrické sítě velkostatku Orlíka, dochovány pro obce Nevězice - Varvažov, okolí Orlíka, Květov, Slavoňov, Jetětice, Těchnice, Lety, Vrábsko, Tukleky, Zvíkov, Bukovany, Zlákovice, Hrazany, Mýšlovice, list 6 1

$title$

Dmegschtitz - c1153-1-007 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Dmegschtitz - c1153-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Dmegschtitz - c1153-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Dmegschtitz - c1153-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Dmegschtitz - c1153-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Dmegschtitz - c1153-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Dmegschtitz - c1153-1-006 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wossek - c5526-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wossek - c5526-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Wossek - c5526-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Přehledná mapa panství Orlíka a přivtělených statků Bukovan, Zalužan a Zbenic, list 42 1

$title$

Mühlhausen - c4659-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Mühlhausen - c4659-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Mühlhausen - c4659-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Mühlhausen - c4659-1-005 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Mühlhausen - c4659-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Geometrický nárys smluvního rozdělení pastviny sporné mezi orlickou vsí Hrejkovicemi a milevskou vsí Nikovicemi 1

$title$

Bestandskarte und Hiebsplan für die Excursionstour des böhm. Forstvereins im August 1890 auf der Herrschaft Worlik

Orlík nad Vltavou-oblast (Česko) Waraus, E. Meinhard, Carl
$title$

Mapy plánování ČSR

$title$

$title$

Plan der hochfürstlich Schwarzenbergischen Herrschaften Worlik und Klingenberg

1 : 41400 Bukovany (Příbram, Česko) Hertschl, Franz
$title$

Přehledná mapa panství Orlíka a přivtělených statků 1

$title$

Übersichtskarte der Herrschaft Worlik

1 : 43200 Orlík nad Vltavou-oblast (Česko) Runčík, V.
$title$

Přehledná mapa velkostatku Orlíka, Čimelic a Varvažova s vyznačením hranic jednotlivých katastrálních obcí a pozemkové držby velkostatku s označením jednotlivých parcel 1

$title$

Písek

1 : 75000 Písek-oblast (Česko) Vojenský zeměpisný ústav
$title$

III. vojenské mapování 4252

1 : 75000
$title$

Přehledná mapa panství Orlíka a Zvíkova a přivtělených statků Bukovan, Zalužan a Zbenic 1

© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile