Maps of Pizen

Maps of Pizen

$title$

Augezd - c8210-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Augezd - c8210-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Augezd - c8210-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hradek - c0932-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hradek - c0932-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Hradek - c0932-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Plán královského města Plzně : příloha k Adresáři města Plzně 1905

Plán města Plzně s vyznačenými bloky domů, významnými stavbami, průmyslovými podniky - očíslováno, celkem 146 položek rozdělených do několika kategorií. Vysvětlivky kolem plánu, seznam ulic, rozdělení města. V levém rohu plánek vilové čtvrti Lochotín.
$title$

Pilsen (Plzeň)

$title$

Plan der königlichen Stadt Pilsen

$title$

Mapa porostů revíru Zruče s lesním oddělením Zábělá (rev. Hrádek) patřicích velkostatku královsk. města Plzně

1 : 23000 Zruč-Senec (Česko) Zelenka, Eduard
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Doubraken (Doubrawka) - c1476-1-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Mappa der zur k.k. Stadt Pilsener gehörigen Hradecker Waldrevier

Lesnická mapa části městských lesů : Zábělá (D). Chlum (E), Hořejší a Dolejší Doubí (F, G), Švábiny (H), Buksice (I), Lísek u Letkova (K). Vyznačen typ půdy, porost, hranice a výměra parcel, pravděpodobně plánovaný rok těžby, komunikace, vodní toky a jejich směr, názvy sousedních panství. V levém dolním rohu vysvětlivky a porostová tabulka, vlevo nahoře větrná růžice.
$title$

Bukowetz (Bukowec) - c0666-1-003 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Bukowetz (Bukowec) - c0666-1-002 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Bukowetz (Bukowec) - c0666-1-001 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Katasters

1 : 2880
$title$

Situationsplan

Mapa obsahuje tři plány: 1. Situations plan des Stadt Pilsner Lazareths samt den umliegenden obrigkeitlichen und übrigen andern Gründen nebst den sich bey letztern befindlichen zuackerungen und sonstigen wiederrechtlichen Zueignungen des obrigkeitlichen Bodens. Vermessen de 23. ten 8ber 1821 von I. Recht Waldbereiter. Masstab 36°= 1 W. Zoll. Mapa je umístěna v levém horním rohu listu, je ohraničena čárkovanou a žlutou čárou. Zaznamenává okolí soutoku Mže a Úhlavy s kostelíkem sv. Jiří. 2. Situationsplan des herrschaft Pilsner Waldes Brzeczi samt den umliegenden Gründen und hierbey sich befindlichen Zuackerungen. Aufgenommen von F. Recht den 8. 9. 10. u. 11. 8ber 1821. 36°= 1 Mapa je nakreslena při dolním okraji listu a zasahuje téměř do poloviny plochy. Zaznamenává situaci městského lesa Březí na Borech při silnici do Klatov. 3. Situationsplan des Joh. Rziha und Pflanzerischen auf der Borry und unter dem rothen Berg bey Allerheiligen Kirche gelegenen Feld = und Wiessengründe. Vermessen den 12ten und 13ten 8 ber 1821 von E. F. Recht k. Stadt Pilsner Waldbereiter und Ingenieur. Der Masstab is 36°= 1 wien. Zoll. Mapa při pravém horním rohu zaznamenává situaci pozemků mezi kostelem Všech svatých a silnicí na Karlovy Vary.
$title$

Geologická mapa zastupitelského okresu Plzeňského

$title$

Plán král[ovské] Plzně a okolí

Plzeň (Česko : oblast) Jos. Novák a F. J. Šašek
$title$

Plán města Plzně

1 : 15000 Plzeň (Česko : oblast) Klub československých turistů
$title$

Plán král[ovského] města Plzně

1 : 15000 Plzeň (Česko : oblast) Klub českých turistů
$title$

Mapa porostů revíru Zruče s lesním oddělením Zábělá (rev. Hrádek)

Mapa lesů u Zruče a Zábělé, rozdělených na celky označené římskými čísly, které jsou dále rozděleny na menší jednotky označené arabskými čísly. Naznačena sídla, komunikace, rybníky a Berounka.
$title$

Ordre de Battaliae dero Röm. Kay. Majtt. Campament bey Pilsen in Königreich Böheimb, bestehende in 17 Battallions und 13. Granadiers Compagnien auch 28. Esqvadrons Curassiers 14 Esqvadrons Dragoner, 6. Esqvadrons Hussare[n], und 22 feld-stucke

1 : 45000 Plzeň-oblast (Česko) Ditzler, Joann Josef Birkhard, Antonín Birckhart
$title$

$title$

$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapa vzdáleností všech míst při silnici ležících - Plzeň - Nýřany - Stod. Průvodce statisticko-historický po všech místech na těchto mapách uvedených a rejstřík věcný názvů hor, potoků, řek, rybníků atd. Sešit 24. List 21,

1 : 75000
$title$

Podrobné mapy zemí Koruny české v měřítku 1:75.000 a mapy vzdáleností všech míst při silnici ležících

1 : 75000 Nýřany (Česko : oblast) Bělohlav, Josef F. Topič
$title$

Mapa okresu Plzeň

Mapa plzeňského okresu. Vlevo dole vysvětlivky značek, vpravo dole grafická měřítka.
© MapTiler © OpenStreetMap contributors
How does it work?
These instructions will show you how to find historical maps online.
Getting started
Type the place name in the search box to find the exact location. You can further adjust the search by zooming in and out.
Zoom
Zoom in and out with the buttons or use your mouse or touchpad natively.
Exact Area tool
Click here and draw a rectangle over the map to precisely define the search area.
Set filters
Narrow your search with advanced settings, such as Years (from/to), Fulltext, Publisher, etc.
Results
See the results of your search on the right side. You can scroll down to find more maps of this location.
?

Download OldMapsOnline Mobile